Meritförteckning

Erfarenhet:

  • 2013-Nutid: Egen verksamhet i Advokatfirman Börje Leidhammar AB sedan den 1 september 2013
  • 2006-2013: Delägare, Wistrand
  • 2000-Nutid: Adj. professor vid Karlstads universitet och Högskolan i Gävle
  • 1996-2006: Skattejurist och delägare Ernst & Young
  • 1990-1996: Skattedirektör i Riksskatteverket (RSV)
  • 1990-1990: Kammarrättsassessor, Kammarrätten i Stockholm

Utbildning:

  • 1995: Juris doktor vid Stockholms universitet
  • 1997: Jur. kand. Stockholms universitet

Språk:

Svenska, engelska

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)