Publikationer

Vetenskapliga publikationer registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Leidhammar, B. (2012). SkatteNytts rättsfallskommentarshäfte 2011 års rättsfall : Processuella frågor m.m.. Skattenytt (6), 374-382. Länk [Mer information]
Lindkvist, G. & Leidhammar, B. (2010). Genomsyn, skatteflykt och bevisprövning. Skattenytt (10), 726ff-. [Mer information]
Nyquist, K. & Leidhammar, B. (2004). Lekmannainflytandet i Skatteverket. Svensk skattetidning, 535-549. [Mer information]
Leidhammar, B. (2001). Gränsdragningen mellan skatt och avgift inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde. Skattenytt (3), 104-121. [Mer information]
Leidhammar, B. (1998). Förslaget till ny inkomstskattelag - något om bevisprövningen. Skattenytt, 41-51. [Mer information]
Runvik, B. & Leidhammar, B. (1996). Bolagsplundring. Svensk skattetidning, 470-481. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Tegnander, H. & Leidhammar, B. (1999). Nedsättning av fastighetsskatten : Kritisk granskning av RSV:s promemoria. Skattenytt, 96-107. [Mer information]
Leidhammar, B. & de Verdier, L. (1987). Restaurang -83. Skattenytt, 510-514. [Mer information]

Böcker

Leidhammar, B. & Almgren, K. (2012). Skatteprocessen. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 256 s. [Mer information]
Leidhammar, B. & Lindkvist, G. (2011). Bevisprövning i mål om osanna fakturor : en skatte- och straffrättslig studie. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 144 s. [Mer information]
Leidhammar, B. & Lindkvist, G. (2010). Bevisprövning i mål om genomsyn. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 341 s. [Mer information]
Leidhammar, B. & Kamtsan, N. (2002). Skattetilläggen : hög tid att stärka rättssäkerheten. Stockholm: Stockholms handelskammare. [Mer information]
Leidhammar, B. & Blomqvist Jigvall, E. (2001). Skatterevision. Stockholm: Ernst & Young. 53 s. (Skriftserien 47) [Mer information]
Leidhammar, B. & Schömer, P. (2001). Sveriges rikes lag : Förvaltningsprocess. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 396 s. [Mer information]
Leidhammar, B. & Schömer, P. (1999). Sveriges rikes lag : Förvaltningsprocess. Stockholm: Norstedts Juridik AB. [Mer information]

Doktorsavhandling

Leidhammar, B. (1995). Bevisprövning i taxeringsmål. Diss. , 1995Norstedts Juridik AB. 461 s. (Norstedts juridik) [Mer information]

Kapitel i böcker

Kristoffersson, E. & Leidhammar, B. (2015). The practical protection of taxpayer’s fundamental rights : Sweden. The practical protection of taxpayer’s fundamental rights. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). S. 741-760. [Mer information]

Konferensbidrag

Leidhammar, B. (2018). Informationsskyldighet och advokatsekretess. . Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. & Leidhammar, B. (2016). New exchange of information versus tax solutions of equivalent effect from a Swedish point of view. New Exchange of Information versus Tax Solutions of Equivalent Effect : Annual Congress Istanbul 2014. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). S. 515-530. [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)