Böcker och bokkapitel


Böcker

Leidhammar, B. & Almgren, K. (2012). Skatteprocessen. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 256 s. [Mer information]
Leidhammar, B. & Lindkvist, G. (2011). Bevisprövning i mål om osanna fakturor : en skatte- och straffrättslig studie. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 144 s. [Mer information]
Leidhammar, B. & Lindkvist, G. (2010). Bevisprövning i mål om genomsyn. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 341 s. [Mer information]
Leidhammar, B. & Kamtsan, N. (2002). Skattetilläggen : hög tid att stärka rättssäkerheten. Stockholm: Stockholms handelskammare. [Mer information]
Leidhammar, B. & Blomqvist Jigvall, E. (2001). Skatterevision. Stockholm: Ernst & Young. 53 s. (Skriftserien 47) [Mer information]
Leidhammar, B. & Schömer, P. (2001). Sveriges rikes lag : Förvaltningsprocess. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 396 s. [Mer information]
Leidhammar, B. & Schömer, P. (1999). Sveriges rikes lag : Förvaltningsprocess. Stockholm: Norstedts Juridik AB. [Mer information]

Doktorsavhandling

Leidhammar, B. (1995). Bevisprövning i taxeringsmål. Diss. , 1995Norstedts Juridik AB. 461 s. (Norstedts juridik) [Mer information]

Kapitel i böcker

Kristoffersson, E. & Leidhammar, B. (2015). The practical protection of taxpayer’s fundamental rights : Sweden. The practical protection of taxpayer’s fundamental rights. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). S. 741-760. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)