Kompletterande publikationslistor

[Nedanstående publikationer är från manuellt gjorda publikatonslistor, inkluderade här för avcheckning inför komplettering i DiVA-databasen, där dubbla poster kan finnas i olika listor.]


Manuellt inskrivna publikationslistningar

Böcker

 • The Burden of Proof in Tax Law.2011 European Association of Tax Law Professors, Congress, Uppsala EATLP International Tax Series, Volume 10 Series editor: Kees van Raad. Edited by Gerard Meussen ISBN 978-90-8164753-3 Copyright 2013 European Association of Tax Law Professors and authors
 • Bevisprövning i mål om genomsyn, Nordstedts juridik, 2010.
 • Bevisprövning i mål om osanna fakturor – en skatte- och straffrättslig studie, Norstedts juridik, 2011.
 • Förvaltningsprocess, Nordstedts juridik, 2001.
 • Skatteförfarandet, Laghandbok i två delar, Norstedts juridik, lösbladssystem som uppdateras årligen sedan 1992.
 • Skatteprocessen, Norstedts juridik, 2012.
 • Skattetillägg och skattebrott, Norstedts juridik, 2006.
 • Bevisprövning i taxeringsmål, Norstedts juridik, 1995 (akademisk doktorsavhandling).

 
Tidskriftsartiklar
 
(Tidskriftsartiklar under 1980- 0ch 1990-tal ej inkluderade.) 

 • Den nya lagen (2002:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
 • SkatteNytt 2002:9.
 • Eftertaxering fem år efter taxeringsåret, Skattenytt 2008:10.
 • Genomsyn, skatteflykt och bevisprövning – rättsfall, Skattenytt 2010:10.
 • Gränsdragningen mellan skatt och avgift inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde, SkatteNytt 2001:3.
 • Kan eftertaxering ske om lämnad uppgift kunnat bedömas som oriktig först efter Regeringsrättsavgörande? Rättsfall, SkatteNytt 2006:10.
 • Kan värderingen av en vittnesutsaga ändras i överrätt utan att vittnet hörs om på nytt? Rättsfall, SkatteNytt 2007:9.
 • Något om Regeringsrättens bevisprövning i taxeringsmål, Skattenytt 2003:5.
 • Något om korrigeringsregelns tillämpning i rättspraxis, Svensk Skattetidning 2001:9.
 • Om muntlig förhandling i taxeringsmål, SkatteNytt 2000:7.
 • Oriktig uppgift och kravet på orsakssammanhang vid eftertaxering, Svensk Skattetidning 2006:9.
 • Processuella frågor i förhandsbesked, SkatteNytt 2002:3.

Skrifter

 • Rättssäkerhet och effektivitet: en omöjlig kombination i den svenska skatteprocessen?, Karlstad University studies, 2003.
 • Skatterevision, Stockholm, 2001.
 • Skattetillägg och rättssäkerheten: i ljuset av Europakonventionen, Liber ekonomi i samarbete med Ernest & Young, 2005.
 • Skattetilläggen; hög tid att stärka säkerheten, Stockholm, 2002.


 
 

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)