Rolf Jonsson

Fil.Dr. i Statsvetenskap, Universitetslektor, Juridik

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 82 08
Mobil: 073-270 74 43

E-post: rolf.jonsson@hig.se


Som disputerad i statsvetenskap med inriktning på offentlig förvaltning, har jag med tiden blivit mer specialiserad på statsrätt och förvaltningsrätt. Tillhör sedan 2013 ämnesgruppen i juridik.


Aktuell forskning

Jag följer förvaltningspolitikens förändringar och dess konsekvenser.

(Publikationen för Robert Johansson nedan är felregistrerad i DiVA)

Senaste publikationerna

Jonsson, R. (2004). Delar i en helhet : studenters syn på delar av en utbildning. Kunskap och lärande i den högre utbildningen : lärarreflexioner från praktiken. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 61-79. Länk [Mer information]
Johansson, Robert (2014). Utvärdering värmeåtervinning av spillvärme : Fallstudie Gävleborg. Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen). 51 s. [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)