Meritförteckning

Utbildning

Studentexamen, Humanistisk linje  1972
Filosofie kandidatexamen med ämnena Statskunskap,
Nationalekonomi, Handelsrätt, Statistik  1980
Filosofie doktor i statsvetenskap  1989
Högskolepedagogik 5 poäng 2002

Tjänster/förordnanden

Lunds universitet, statsvetenskapliga inst.

Forskningsassistent  1980-09-01--1980-10-31
Forskningsassistent 50 %  1980-11-01--1981-05-31
Forskningsassistent  1981-06-01--1985-03-31

Statens institut för byggnadsforskning

(Myndigheten avvecklas under 1994)
Utredare/forskare  1989-08-01--1993-12-31
varav avdelningsledare  1993-09-01--1993-12-31

Vårdhögskolan Gävle

vik. högskolelektor  1994-08-15--1995-06-18
vik Biträdande skolledare (studierektor) 1995-07-01--1996-01-31
Högskolelektor 1996-02-01--1998-12-31
varav avdelningschef 1996-02-01--1997-11-01

Högskolan i Gävle

(Vårdhögskolan överförs till Högskolan i Gävle)
Universitetslektor vid 1999-01-01—fortfarande
Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 1999-01-01--2001-02-01
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 2001-02-01--fortfarande

Övrigt

Lunds universitet, statsvetenskapliga inst.

Assistenttjänstgöring i statskunskap  25 tim vt 1985
Allmänt institutionsarbete i statsvetenskap 6 tim vt 1988
Utbildningsbidrag 1985-04-01--1985-09-30
1985-12-01--1989-06-19

Civildepartementets forskningsdelegation

Uppdrag  1985-10-01--1985-11-30

Pedagogiska meriter

Undervisning och handledning

Lunds universitet, statsvetenskapliga inst.:

1988/89. Statskunskap 1-20 poäng, delkursen offentlig förvaltning, sammantaget 54 undervisningstimmar

Statens institut för byggnadsforskning:

Undervisning enligt kontrakt med Högskolan i Gävle läsåren 1991/92 och 1992/93 omfattande sammantaget 171 undervisningstimmar samt enligt kontrakt med Vårdhögskolan i Gävle omfattande sammantaget 12 undervisningstimmar.

Vårdhögskolan Gävle

Vikarierat heltid 15 augusti 1994 till 18 juni 1995 som lektor i statsvetenskap inom programmet social omsorg. Undervisningen har förutom statsvetenskap främst haft sin tyngd¬punkt i vetenskaplig teori och såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Till arbetsuppgifterna har därtill hört kursuppläggning och kursansvar, handledarskap och examination av examensarbeten (10 p). Efter tillträdet som tillvidareanställd i juli 1995 har undervisning och handledarskap har också skett inom sjuksköterskeprogrammet och tandhygienistprogrammet. Vid ett antal tillfällen har jag kallats in som uppsatshandledare av speciellt "kniviga" fall. Tjänsten har också inneburit aktivt deltagande i Vårdhögskolans FoU-grupp. Efter det att jag lämnat befattningen som avdelningschef, arbetade jag från den 1 november 1997 som högskolelektor på heltid.

Högskolan i Gävle

Från 1 januari 1999 införlivades Vårdhögskolan i Högskolan i Gävle och jag tillhörde Institutionen för vårdvetenskap och sociologi fram till 1 februari 2001. Under denna tid hade jag full lektorstjänst med främst undervisning i metod och uppsatshandledning, men även undervisning kring offentlig förvaltning. Från 1 februari 2001 tillhör jag Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, ämnesavdelning för Historia och statsvetenskap där jag på heltid undervisar i statsvetenskap. Undervisningen i statsvetenskap startade 2001 vilket innebär att jag varit med om att utveckla utseendet på hela utbildningen och också varit ansvarig för denna. Min inriktning är Svensk politik och förvaltning och det är främst inom dessa områden jag undervisat, men även komparativ politik har fallit på min lott. Undervisningen i statsvetenskap i Gävle sker på grundläggande nivå, dvs. A-, B- och C-kurser. Detta innebär en stor del av

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-07-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)