Publikationer

Vetenskapliga publikationer registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

| Kapitel i böcker | Examensarbeten/uppsatser


Kapitel i böcker

Jonsson, R. (2004). Delar i en helhet : studenters syn på delar av en utbildning. Kunskap och lärande i den högre utbildningen : lärarreflexioner från praktiken. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 61-79. Länk [Mer information]

Examensarbeten/Uppsatser

Johansson, Robert (2014). Utvärdering värmeåtervinning av spillvärme : Fallstudie Gävleborg. Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen). 51 s. [Mer information]


[Ovanstående poster är automatiskt genererade från DiVA-databasens registrerade poster, vilken ej är uppdaterad med samtliga publikationer. Nedanstående publikationer är från en manuellt gjord publikatonslista, inkluderade här för avcheckning inför komplettering i DiVA-databasen, där dubbla poster kan finnas.]


Monografier

Aidemark, L-G, Håkansson, A, Jonsson, R. (1982): Röstsplittring vid valet 1979. En studie av skillnaderna mellan partiernas resultat i riksdags- och kommunfullmäktigevalet. Meddelande från Statsvetenskapliga institutionen 1982:2, Lund.

Gustafsson, A, Jonsson, R. (1984): De folkvalda om fackligt inflytande. Resultat från en enkät med riksdagsledamöter., Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen, Forskningsrapport 1984:1. Lund: Kommunfakta förlag.

Jonsson, R. (1986): De okända förhandlingarna. Statens förhandlingsråd och regeringens MBL-förhandlingar. Lund: Dialogos.

Civildepartementets forskningsdelegation (Jonsson, R.) (1986): Forskning om offentlig sektor. En sammanställning av pågående samhällsvetenskaplig forskning om offentlig sektor. Stockholm: Regeringskansliet

Jonsson, R. (1989): Fackligt inflytande och politisk demokrati. En analys av regeringens MBL-förhandlingar. Lund: Kommunfakta förlag. Akademisk avhandling

Jonsson, R. (1992): Variation i hyresnivå mellan kommuner. Underlagsrapport till utvärderingen av bruksvärdeshyressystemet. Stockholm: Finansdepartementet Ds 1992:75

Antologier

Jonsson, R. (1992): Bulgaria: an Introducion. in: Turner, B. Hegeds, J. Tosics, I. (ed): The Reform of Housing in Eastern Europe and The Soviet Union. London and New York: Routledge, p 23-27

Jonsson, R. (1992): Government Policy and Housing Change. In: Sweeny, G (ed): Housing the Community - 2000. Dublin Institute of Technology, p 190-198

Jonsson, R (1995): Gävle som förvaltningsstad. Ingår i Den samtida historien. Studier till Gävles 550-årsjubileum 1996. Stockholm: Carlssons, s 275-311

Jonsson, R (2004): Delar i en helhet. Studenters syn på delar av en utbildning. i Dahlström, Sara & Fransson, Göran (red): Kunskap & lärande i högre utbildning: lärarreflextioner från praktiken. Pedagogiska rådets skriftserie, vol. 1. Gävle: HiG, Pedagogiska rådet.

Jonsson, R. (2010?): Akademisk frihet, styrning och demokrati. Bidrag till en kommande antologi.

Artiklar

Jonsson, R. (1984): MBL och regeringens förhandlingsskyldighet. Tvärsnitt, 1984:3, s 27-31

Albinson, P, Jonsson, R (1987): Fasta förbindelser över Öresund — 100 års diskussion. Värld och Vetande, 1987:1-2, s 1-10

Berger, T, Jonsson, R, Turner, B. (1994): What Determines Rents in Public Housing in Sweden? Scandinavian Housing & Planning Research, Vol. 11, No. 2, 1994, p 95-11

Konferensbidrag

Jonsson, R. (1990): Why do municipalities act differently. A Question of the Swedish Million Housing Programme. Paper prepared for the International Housing Research Conference, Paris 3-6 July 1990

Jonsson, R. (1991): Att reformera kommunala organisationer. Anpassning, kunskap och glömska. i Den offentliga planeringens kompetens i fokus: makt, kunskap, demokrati. Dokumentation av en workshop i Högbo Bruk. Högskolan Gävle/Sandviken i samarbete med Statens institut för byggnadsforskning, s 221-225

Jonsson, R. (1991): National Housing Policy and Municipal Variation in Sweden. Paper prepared for the International Housing Research Conference, Oslo 24-27 June 1991
Jonsson, R. (1993): Examining Local Housing Policy in Sweden. A Model. Paper prepared for the ENHR Conference in Budapest 7 - 10 september 1993

Jonsson, R. (1994): Miljonprogrammet. En utvärdering av nationell bostadspolicy på kommunal nivå. Uppsats till Bostadsforskningsseminariet vid Institutet för bostadsforskning i Gävle den 23 - 25 november 1994.

Jonsson, R (1999): Kommunala skillnader i bostadsbyggandet. Miljonprogrammet 1965-1974. Uppsats till Bostads- och urbanforskningsseminarium 12-14 april 1999 vid institutet för Bostadsforskning i Gävle, Uppsala universitet

Jonsson, R (2001): Miljonprogrammet ur ett kommunalt perspektiv. — En udda period? Uppsats till nordiskt seminarium om bostads- och urbanforskning i Gävle 26-28 september 2001 vid Institutet för bostadsforskning i Gävle, Uppsala universitet.

Jonsson, R (2003): Hur kan staten styra kommunerna? Miljonprogrammet. Uppsats till nordiskt seminarium om bostads- och urbanforskning i Gävle 22-24 oktober 2003 vid Institutet för bostadsforskning i Gävle, Uppsala universitet.

Övrigt

Jonsson, R (1999): Valet i Gävle kommun 1998. En röstanalys. Opublicerat arbetsmaterial. Högskolan i Gävle.

Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)