Undervisningsområden

Undervisat i statsvetenskap på grundläggande nivå i svensk och jämförande politik samt främst förvaltning och handledde och examinerade uppsatser och examensarbeten. Undervisar dessutom i offentlig förvaltning inom Personal- och arbetslivsprogrammet, omfattande 15 hp, samt en specialkurs i förvaltningskunskap omfattande 7,5 hp, vilken vänder sig till anställda inom offentlig sektor.

Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)