Yvette Lind

Yvette Lind

Jur.Dr., Universitetslektor i Juridik, Post-doc

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi 

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Mobil: 0790-75 14 74

E-post: Yvette.Lind@hig.se 

Mitt huvudsakliga forskningsområde är den internationella skatterätten (intern skatterätt, skatteavtalsrätt, EU-skatterätt med fokus på individbeskattning och socialförsäkringar). Statsstödsrätten har stort fokus inom mitt nuvarande forskningsprojekt. Övriga intresseområden är allmän rättslära, skatteteori, skattepolicy och rättspolitik samt kopplingar till statsvetenskap och ekonomi.

Aktuell forskning

Just nu driver jag ett eget post-doc projekt.  I detta post-doc projekt ser jag till förhållandet mellan skatter och statsstöd.  En artikel kommer att behandla miljöskatter och lagstiftarens flexibilitet i utformningen av miljöskatter i dess relation till statsstödsrätten.  En annan artikel kommer att se till finansieringen av den skånska forskningsanläggningen ESS och skattelegitimitet.  Projektet är finansierat av TOR/Skattenytt och löper på 50% över två år (juli 2017-juni 2019). 

Senaste publikationerna

Lind, Y. (2018). Konferens i Gävle. Skattenytt (11), 747-750. Länk [Mer information]
Lind, Y. (2018). EU:s statsstödsregler som verktyg för att bekämpa skadlig skattekonkurrens och tax avoidance : en introduktion till de fiskala statsstöden. Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering. Uppsala: Iustus förlag. S. 129-173. [Mer information]
Lind, Y. (2018). Fiscal State Aid and Tax Legitimacy – A Swedish Perspective.. Max Planck European Postdoctoral Conference on Tax Law. [Mer information]
Lind, Y. (2018). Fiscal state aid and tax legitimacy linked to environmental - and energy taxation. Annual Meeting on Law and Society Toronto 2018 : Law at the Crossroads: Le droit à la croisée des chemins. S. 154-154. [Mer information]
Lind, Y. (2018). How to design environmental taxes, while still complying with EU State Aid Law : Flight taxes within the EU, with emphasis on the Irish and Swedish flight taxes, and their relationship to EU State Aid Law. . Länk [Mer information]
Publicerad av: Anna Jernberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-12-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)