Publikationer

Här listas vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DIVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Lind, Y. (2019). Compensation regimes : an innovative tax treaty provision when applied to cross-border regions. UCPH Fiscal Relations Law Journal (FIRE Journal) (2). Länk [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Lind, Y. (2019). En holistisk analys av statsstödsreglernas tillämpning på det skatterättsliga området. Europarättslig tidskrift (2), 227-244. [Mer information]
Lind, Y. (2015). Ne bis in idem i Sverige och Belgien. Svensk skattetidning (8), 678-689. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Lind, Y. (2018). Konferens i Gävle. Skattenytt, - (11), 747-750. Länk [Mer information]

Böcker

Lind, Y. (red.) (2018). Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering. Uppsala: Iustus förlag. 228 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Lind, Y. (2017). Crossing a border : a comparative tax law study on consequences of cross-border working in the Öresund and the Meuse-Rhine regions. Diss. , 2017. Stockholm: Jure. 320 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Lind, Y. (2018). EU:s statsstödsregler som verktyg för att bekämpa skadlig skattekonkurrens och tax avoidance : en introduktion till de fiskala statsstöden. Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering. Uppsala: Iustus förlag. S. 129-173. [Mer information]

Konferensbidrag

Lind, Y. (2019). Designing flight taxes while complying with EU law. IBFD Postdoctoral International Tax Forum 2019. [Mer information]
Lind, Y. (2018). Fiscal State Aid and Tax Legitimacy – A Swedish Perspective.. Max Planck European Postdoctoral Conference on Tax Law. [Mer information]
Lind, Y. (2018). Fiscal state aid and tax legitimacy linked to environmental - and energy taxation. Annual Meeting on Law and Society Toronto 2018 : Law at the Crossroads: Le droit à la croisée des chemins. S. 154-154. [Mer information]
Lind, Y. (2018). How to design environmental taxes, while still complying with EU State Aid Law : Flight taxes within the EU, with emphasis on the Irish and Swedish flight taxes, and their relationship to EU State Aid Law. . Länk [Mer information]
Lind, Y. (2018). Skatteupplägg hos multinationella företag och deras kompatibilitet med EU:s statsstödsrätt. . Länk [Mer information]
Lind, Y. (2018). The Swedish aviation tax : An example to follow?. 19th Global Conference on Environmental Taxation : Environmental Tax Challenges in the 21st Century: Urban Concentration and Increasing Transport : Conference programme. Madrid: Fundación Universitaria San Pablo CEU. [Mer information]
Publicerad av: Yvette Lind Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)