Böcker och bokkapitel


Licentiatavhandling

Kulander, M. (2013). Do the elderly move at the right time?. Lic.-avh. , 2013. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 89 s. (TRITA-FOB-LIC 2013:3) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)