Iulian Cananau

Fil Dr, Universitetslektor, Engelska
Avdelningen för Humaniora
Akademin för utbildning och ekonomi

E-post: iulian.cananau@hig.se

Telefon: 070-710 21 59

Iulian Cananau är lektor i engelska med inriktning på amerikansk litteratur. Han är medlem i SAAS (Swedish Association for American Studies) och är främst aktiv inom forskning om litteraturhistoria, idéhistoria och amerikanska studier. Han intresserar sig bland annat för den "klassiska" perioden i 1800-talets amerikanska litteratur, en period som har kallats för "The American Renaissance", där författare som Ralph Waldo Emerson, Edgar Allan Poe, Herman Melville, Frederick Douglass, Margaret Fuller, Walt Whitman och Nathaniel Hawthorne var mest aktiva och den amerikanska nationella och kulturella identiteten formades, förklarades och ifrågasattes. Inom litterär teori har Iulian Cananau med hjälp av Reinhart Kosellecks "Begriffsgeschichte" (begreppshistoria) föreslagit ett nytt tillvägagångsätt för att förstå och analysera sambandet mellan den litterära texten och dess historiska och kulturella sammanhang, genom att undersöka vissa begrepp (som t.ex. "demokrati", "nation", "ras" och "representation") och dess innebörd. Forskningen har resulterat i flera konferensbidrag, samt i en bok, en bokrecension och två artiklar (en kommande) in Scopusindexerade internationella tidskrifter. 

Iulian Cananau forskar numera även inom ämnesdidaktiken. Han är intresserad av den demokratiska potentialen som finns i amerikansk och engelskspråkig litteratur, inom engelska som vetenskapligt område. Att forska om och främja kritiskt tänkande i litteraturundervisning inom kurser i engelska på högskolenivå är särskilt viktigt för honom.

Senaste publikationerna

Cananau, I. (2018). Between <em>Womanhood</em> and <em>Citizenship</em> : A Conceptual-Historicist Approach to Antebellum Women's Literature of Protest. . [Mer information]
Cananau, I. (2018). "Partialist" and "Universalist" : Figurations of U.S. Exceptionalism in Antebellum Writing. . [Mer information]
Cananau, I. (2018). Toward a Methodology of Intuitive Critical Thinking in Literature Teaching. . [Mer information]
Cananau, I. (2017). English-Language Literature Teaching and Democratic (Higher) Education. . [Mer information]
Cananau, I. (2019). Toward a comparatist horizon in conceptual history. Routledge. History of European Ideas. Routledge. S. 117-120. 10.1080/01916599.2018.1493307 [Mer information]
Publicerad av: Iulian Cananau Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-11-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)