Kavita Thomas

Universitetslektor i engelska med inriktning språkvetenskap

E-post: kavita.thomas@hig.se

Telefon: 026-64 84 32

Aktuell forskning

Just nu handlar min forskning om jämförelse av olika slags explicit återkoppling om grammatiska fel som pedagogiskt verktyg i engelska undervisning i den svenska skolan.

Jag jämför effektivitet av återkoppling som använder metalingvistisk information (till ex. grammatisk regel) med återkoppling som använder analogier med liknande exempel och återkoppling som förser den korrekta formen ('recasts') i klassrums undervisning.

Senaste publikationerna

Thomas, K. (2018). Comparing Explicit Exemplar-Based and Rule-Based Corrective Feedback : Introducing Analogy-Based Corrective Feedback. The Modern language journal, 102 (2), 371-391. 10.1111/modl.12470 [Mer information]
Thomas, K. (2013). Investigation of Age-Differentiated Spatial Semantic Elaboration Strategies for Communicating Route Instructions. Universal Access in the Information Society, 12 (2), 175-190. 10.1007/s10209-012-0274-z [Mer information]
Thomas, K., Noordzij, M. & Sripada, S. (2012). Atlas.txt: Exploring Linguistic Grounding Techniques for Communicating Spatial Information to Blind Users. Universal Access in the Information Society, 11 (1), 85-98. 10.1007/s10209-010-0217-5 [Mer information]
Thomas, K. & Andonova, E. (2012). Co-ordination of spatial perspectives in response to addressee feedback : Effects of perceived addressee understanding. Pragmatics and cognition, 20 (3), 505-545. 10.1075/pc.20.3.04tho [Mer information]
Thomas, K. (2017). Reviewing Corrective Feedback Research in the Foreign Language Classroom. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 85-104. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-09-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)