Jaana Kurvinen

Universitetslektor Genusvetenskap
Avdelningen för Humaniora
Akademin för utbildning och ekonomi

E-post: jaana.kurvinen@hig.se

Telefon: 026-64 82 57

Senaste publikationerna

Brunåker, S. & Kurvinen, J. (2006). Intrapreneurship, local initiatives in organizational change processes. Leadership & Organization Development Journal, 27 (2), 118-132. 10.1108/01437730610646624 [Mer information]
Kurvinen, J. (2009). Imitation och omtolkning : entreprenörers identifieringsprocesser ur ett genusperspektiv. Diss. , 2009. Umeå: Umeå universitet. 267 s. (Studier i företagsekonomi. Serie B) Länk [Mer information]
Kurvinen, J. (2007). The interplay betweeen gender and entrepreneurship : moving in and out of roles. Present challenges in gender research. Umeå: National School of Gender Research, Umeå University. [Mer information]
Kurvinen, J. & Svante, B. (2007). Leaving the public sector for a new private venture : creating context from a gender perspective. . S. 10-. Länk [Mer information]
Brunåker, S., Gaddefors, J., Kurvinen, J., Mickelsson, K., Nyström, H., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (2005). Trading wor(l)ds : rapport från RENT en forskningskonferens. Gävle: University of Gävle. 59 s. (Working paper 31) [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)