Böcker


Doktorsavhandling

Kurvinen, J. (2009). Imitation och omtolkning : entreprenörers identifieringsprocesser ur ett genusperspektiv. Diss. , 2009. Umeå: Umeå universitet. 267 s. (Studier i företagsekonomi. Serie B) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Kurvinen, J. (2007). The interplay betweeen gender and entrepreneurship : moving in and out of roles. Present challenges in gender research. Umeå: National School of Gender Research, Umeå University. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)