Forskningsområde

Min forskning rör sig över flera olika forskningsfält och har framför allt handlat om public service-tv, demokratifrågor, mediehistoria, reality-tv, nyhetsjournalistik och politisk kommunikation. Generellt sett har utgångspunkten för min forskning i allt större utsträckning blivit att relatera televisionen till en bredare medial sfär och rikta fokus mot frågor som i en vid mening berör medieestetik och medierad politik.

Avslutade forskningsprojekt

Scheduling in Nordic Public Service Television, 1999-2001. Projektledare Ph D Espen Ytreberg, medievetenskap, Universitetet i Oslo. Övriga deltagare Ph D Henrik Söndergaard, medievetenskap, Köpenhamns Universitet, professor Taisto Hujanen, medievetenskap, Tammerfors Universitet.

Verklighetskonstruktioner - en studie av reality-tv, 2002-2003.

Medier och regional identitet, 2002-2005. Projektledare och redaktör FD Björn Hammar, statsvetenskap. Övriga deltagare FD Bengt Bengtsson, filmvetenskap, FD Per Vesterlund, filmvetenskap, FD Eva Ekstrand, medie- och kommunikationsvetenskap.

Mediala hierarkier, representationer och interaktioner, 2005-2007. Projektledare och redaktör FD Per Vesterlund, filmvetenskap. Övriga deltagare: FD Bengt Bengtsson, filmvetenskap, docent Margareta Rönnberg, filmvetenskap, FD Monica Dofs Sundin, filmvetenskap.

Svensk television — en mediehistoria, 2006-2008.
Projektledare och redaktör FD Anna Edin, medie- och kommunikationsvetenskap och FD Per Vesterlund, filmvetenskap, Högskolan i Gävle. Övriga deltagare: FD Bengt Bengtsson, filmvetenskap, Högskolan i Gävle, FD Peter Dahlén medievetenskap, Universitetet i Bergen, FD Anja Hirdman, journalistikvetenskap, JMK/Stockholms universitet, fil mag Jessica Lind, medie- och kommunikationsvetenskap, Högskolan i Gävle, FD Ingrid Lindell, filmvetenskap, Göteborgs universitet, doktorand Niklas Persson Webjörn, filmvetenskap, Göteborgs Universitet, FD Per Olov Qvist filmvetenskap, Stockholms Universitet, FD Anna Roosvall medie- och kommunikationsvetenskap, JMK/Stockholms universitet, docent Margareta Rönnberg, filmvetenskap, Högskolan i Gävle, FD Pelle Snickars filmvetenskap, forskningschef vid SLBA.

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)