Publikationer

Här listas vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DIVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Kapitel i böcker | Konferensbidrag


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Edin, A. (2006). Times have changed : on the relationship between Swedish public service television and the viewing public. Nordicom Review, 27 (2), 61-72. Länk [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Edin, A. (2006). Nya förhållanden : om public service-televisionens förändrade relation till publiken och allmänheten. Nordicom information, 28 (2), 61-71. Länk [Mer information]

Böcker

Edin, A. & Vesterlund, P. (red.) (2008). Svensk television : en mediehistoria. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv. 350 s. (Mediehistoriskt arkiv 6) [Mer information]
Edin, A. (2005). Verklig underhållning : dokusåpor, publik, kritik. Stockholm: Institutet för mediestudier i samarbete med Sellin & partner. 94 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Edin, A. (2013). Politisk personalisering på nätet : manliga och kvinnliga mediestrategier. Spår och spridning : perspektiv på internet. Gävle: Gävle University Press. S. 93-105. [Mer information]
Edin, A. & Widestedt, K. (2010). Communicating Politics : Theoretical perspectives. Content, Channels and Audiences in the New Millenium : Interaction and Interrelations. Moscow: Faculty of Journalism, Lomonosov MSU-MediaMir. [Mer information]
Edin, A. (2008). I takt med tiden : om tv-tablån som mediehistorisk text. Svensk television : en mediehistoria. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv. S. 85-107. [Mer information]
Edin, A. & Vesterlund, P. (2008). Svensk television och mediehistoria : en inledning. Svensk television : en mediehistoria. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv. S. 9-30. [Mer information]
Edin, A. (2007). Förankrad : om trovärdighet och personlighet i tv-nyheterna. Ankare för sändning eller publik?. Stockholm: Institutet för mediestudier. S. 43-60. [Mer information]
Edin, A. (2007). Kritstreckskostymen från helvetet : om konstruktionen av Tiina Rosenberg som politisk persona. Mediala hierarkier. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 137-158. Länk [Mer information]
Edin, A. (2006). Sverigebilder : Om det regionala uppdraget och den regionala speglingen i svensk public service-television. Medierade offentligheter och identitet. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 45-67. [Mer information]

Konferensbidrag

Edin, A. (2014). Looking back on the future : the meaning of "social media" before social media. . [Mer information]
Edin, A. & Widestedt, K. (2010). Women of the world on the web : political personae and social media. . [Mer information]
Edin, A. & Widestedt, K. (2009). Communicating politics : theoretical perspectives on politicians media use. . Länk [Mer information]
Edin, A. (2007). The Pinstripe Suit from Hell : On the construction of Swedish feminist Tiina Rosenberg as political persona. . San Fransisco: ICA. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)