Böcker


Böcker

Ekstrand, L. & Hyvönen, M. (2014). Välkommen sjunka med oss! : Social konst i förlisningens tid. Gävle: Bokvind. [Mer information]

Doktorsavhandling

Hyvönen, M. (2014). Lokalpressens självbilder 1920-2010 : Exemplet Gävleborg. Diss. , 2014. Sundsvall: Mittuniversitetet, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. 257 s. (Mid Sweden University Doctoral Thesis 194) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Hyvönen, M. (2017). Rankningar och medialiseringen av universitetet. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 217-235. [Mer information]
Hyvönen, M. (2014). Det vakande världsögat : Global överblick genom lokala dagstidningar 1935 till 1970. Återkopplingar. Lund: Mediehistoria, Lunds universitet. S. 181-201. [Mer information]
Hyvönen, M. (2013). The foundations of knowledge according to the Knowledge Foundation. Transformations in Research, Higher Education and the Academic Market : The Breakdown of Scientific Thought. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V.. S. 97-109. 10.1007/978-94-007-5249-8_6 [Mer information]
Åsén Ekstrand, E. & Hyvönen, M. (2009). Idrott mellan nationalkänsla och lokalpatriotism. Fram träder Bergslagen : nytt ljus över gammal region. Västerås: Mälardalens högskola. S. 198-219. [Mer information]
Hyvönen, M. (2007). Bilder av det "goda" arbetet. Medier & politik : om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet. Stockholm: Statens ljud och bildarkiv. S. 247-274. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-12-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)