Per Vesterlund

Universitetslektor i Filmvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap
Avdelningen för Humaniora
Akademin för utbildning och ekonomi

E-post: per.vesterlund@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 86 07, 073-275 03 14

Per Vesterlund forskar och undervisar inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap. Han är ursprungligen filmvetare och huvudsakligen aktiv i fältet mediehistoria. Hans forskningsområden är bland annat film- och kulturpolitik, svensk filmhistoria, medieforskningens historia och tv-historia. Han har bland annat varit medredaktör för antologierna  Citizen Schein (2010) och Massmedieproblem (2015).

Aktuell forskning

Per Vesterlund är under 2017 sysselsatt med att sammanfatta forskningsprojektet Citizen Schein (finansierat av Vetenskapsrådet 2010-2013) i två böcker som är planerade att publiceras runt årsskiftet 2017/2018. Han är sysselsatt med att initiera två nya projekt. Ett om svensk medieforskning sedan 1960 och ett om svenska fiktionsserier i televisionen under 1970- och 1980-talet.  

Senaste publikationerna

Vesterlund, P. (2019). Ur Harry Scheins arkiv : Nedslag i 1900-talets svenska mediehistoria. Lund: Mediehistoriskt arkiv. (Mediehistoriskt arkiv 42) Länk [Mer information]
Vesterlund, P. (2018). Schein: En biografi. Stockholm: Albert Bonnier förlag. 532 s. [Mer information]
Vesterlund, P. (2019). Transmedia Storytelling in Early Swedish TV-drama : From Theatre, Novel and Film to Television, Radio and Press. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2018). Loyalty and Betrayal in Swedish TV-fiction : The radical 1970s and contemporary Nordic Noir. . [Mer information]
Vesterlund, P. (2018). Myglaren<em> –</em> Media Tactics in the Wake of the New Swedish Film Policy of 1963. . [Mer information]


Publicerad av: Per Vesterlund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-08-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)