Birgit Lindgren Ödén

Birgit Lindgren Ödén

Ph. D. Senior lecturer in science of religion

Department of Humanities
Faculty of Education and Business

E-mail:
birgit.lindgren-oden@hig.se
Phone: 026-64 85 00 (växel)
Mobile:
073-280 73 01

Recent Publications

Lindgren Ödén, B. & Thalén, P. (red.) (2006). Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. 126 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 2) Link [More information]
Lindgren Ödén, B. (2015). Från ung till vuxen i omställningens tid : en longitudinell studie av värderingar med utgångspunkt i Ingleharts teori om den tysta revolutionen. Diss. , 2015. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 247 s. Link [More information]
Lindgren Ödén, B. (2017). Urholkar nyttighetsmasken den högre utbildningen?. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 256-276. [More information]
Lindgren Ödén, B. (2011). A young person in the periphery travels the world through higher education. The New Student : as a Didactic Challenge. Uppsala: Swedish Science Press. S. 156-173. [More information]
Lindgren Ödén, B. (2018). Några 80-talisters inställning till arbete. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 119-. Link [More information]
Published by: Zara Lindahl Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2017-09-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)