Publications

A list of scientific publications as recorded in the DIVA at the University of Gävle.

Articles | Books | Book chapters


Articles


Scholarly articles, refereed

Ristiniemi, J. (2015). The Unity of Life and the Kingdom of God : Interdependence and Interaction between Individuals, Natures, and the Ground of Being in Paul Tillich’s Eschatology. International Yearbook for Tillich Research, 10 (1), 81-102. 10.1515/tillich-2015-0106 [More information]
Ristiniemi, J. (2013). Tillichian pedagogy and new learning situation : Information Learning, Integral Learning and Self-Determination. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 39 (2), 15-24. [More information]
Ristiniemi, J. (2012). Differential thinking and the possibility of faith-knowledge : Tillich and Kierkegaard between negative and positive philosophy. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 38 (3), 2-15. [More information]
Ristiniemi, J. (2011). Differential Thinking and New Aesthetics : Potentialization, Essentialization, and Art. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 37 (2), 15-23. [More information]
Ristiniemi, J. (2007). Ethics and expressionism : things, individuals and common concerns. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 33 (3). [More information]
Ristiniemi, J. (2005). Politics of the Soul in Changing Society : Paul Tillich’s Political Pathos of the 1920’s in Light of Nietzsche’s Moral Philosophy. Bulletin of The North American Paul Tillich Society, 31 (3), 9-15. External link [More information]

Scholarly articles, non-refereed

Ristiniemi, J. (2018). State Philosophy, Micro-Fascism, and New Materiality: Paul Tillich's Contribution to Recent Political Philosophy. Bulletin of The North Americal Paul Tillich Society, 44 (1), 3-10. [More information]
Ristiniemi, J. (2016). Clashes of Justice in Finding Life : Justice in General and the Expressive Creative Justice in Modern Cinema. Bulletin : The North American Paul Tillich Society, XLII (3), 20-29. External link [More information]

Books

Ristiniemi, J. (2012). Ethics, Interaction, and Differential Thinking : Potentiality of Future in Paul Tillich's Social Ethics. Gävle: University of Gävle. 155 p. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 7) [More information]
Ristiniemi, J. & Sundqvist, O. (ed.) (2011). The New Student as a Didactic Challenge. Uppsala: Swedish Science Press. 188 p. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 6) [More information]
Ristiniemi, J. (2003). Wholeness and the Integral Mind : Towards Self-transcending Humanity. Gävle: University of Gävle. 205 p. (HS-institutionens skriftserie 9) [More information]

Book chapters

Ristiniemi, J. (2018). Paul Tillich om Varat och Ande. Om ande : Filosofiska perspektiv på ande och andlighet. Järna: Kosmos förlag. P. 87-110. [More information]
Ristiniemi, J. (2017). Tidens tecken, föreståelsemönster och handlingsstrategier - filosofins ansvar för tidens skeenden. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. P. 404-426. [More information]
Ristiniemi, J. (2015). Från horisontell dualism till relationalitet och mångdimensionalitet : ett nytt paradigm för religionsdidaktiken?. Det postsekulära klassrummet : mot ett utvidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. P. 167-192. [More information]
Ristiniemi, J. (2015). Love on the Screen : Religion, Gestalt, and Emotion in Cinema. God and Popular Culture : A Behind-the-Scenes Look at the Entertainment Industry's Most Influential Figure. Santa Barbara, California: ABC-CLIO. P. 157-180. [More information]
Ristiniemi, J. (2014). Idrott, religion och kulturella trender. Zlatan Frälsaren och andra texter om idrott och religion. Farsta: Molin & Sorgenfrei. P. 79-104. [More information]
Ristiniemi, J. (2013). Existentialism. Encyclopedia of Sciences and Religions. Dordrecht: Springer Netherlands. P. 818-825. 10.1007/978-1-4020-8265-8 [More information]
Ristiniemi, J. (2011). The art of learning and art in learning : difference between informative and integral learning. The New Student : as a Didactic Challange. Uppsala: Swedish Science Press. P. 42-67. [More information]
Ristiniemi, J. (2008). Democracy and the Ethical Self : Tillich and Nietzsche on Citizenship in the Modern Society. Internationales Jahrbuch für die Tillich-forschungen Bd. 3 : Tillich und Nietzsche. Münster: LIT Verlag. P. 232-. [More information]
Ristiniemi, J. (2008). Film som expressivt medium : att vara passiv och att vara aktiv. Bogart och Betel : texter om film och religion. Uppsala: Swedish Science Press. P. 81-92. [More information]
Ristiniemi, J. (2006). Att medvetandegöra handlingsansvar : om etikundervisningens mål och medel. Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. P. 77-87. [More information]
Ristiniemi, J. (2005). Identitet och medvetenhet. Religionsmöten och religiös mångfald : religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle. Uppsala: Swedish Science Press. P. 81-87. [More information]
Ristiniemi, J. (2004). Människan i det hela. Helse og helhet : etiske og tverrfaglige perspektiver på helsefaglig teori og praksis : festskrift til António Barbosa da Silva. Oslo: Unipub förlag. [More information]
Ristiniemi, J. (1995). Religion in a Non-Religious Age; Criticism of religion and after. Papers from the Annual Meeting of the North American Paul Tillich Society : Philadelphia, Pennsylvania, 1995. Charlottesville: University of Virginia, 1995. University of Virginia. [More information]
Published by: Malin Hillman Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)