Books


Books

Ristiniemi, J., Skeie, G. & Sporre, K. (ed.) (2018). Challenging Life: Existential Questions as a Resource for Education. Münster: Waxmann Verlag. 416 p. (Religious Diversity and Education in Europe 37) [More information]
Ristiniemi, J. (2012). Ethics, Interaction, and Differential Thinking : Potentiality of Future in Paul Tillich's Social Ethics. Gävle: University of Gävle. 155 p. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 7) [More information]
Ristiniemi, J. & Sundqvist, O. (ed.) (2011). The New Student as a Didactic Challenge. Uppsala: Swedish Science Press. 188 p. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 6) [More information]
Ristiniemi, J. (2003). Wholeness and the Integral Mind : Towards Self-transcending Humanity. Gävle: University of Gävle. 205 p. (HS-institutionens skriftserie 9) [More information]

Book chapters

Ristiniemi, J. (2018). Existence and Education : A Relational and Interactional Model. Challenging Life: Existential Questions as a Resource for Education. Münster: Waxmann Verlag. [More information]
Ristiniemi, J., Skeie, G. & Sporre, K. (2018). Introduction. Challenging Life: Existential Questions as a Resource for Education. Münster: Waxmann Verlag. P. 13-18. [More information]
Ristiniemi, J. (2018). Paul Tillich om Varat och Ande. Om anden : Filosofiska perspektiv på ande och andlighet. Järna: Kosmos förlag. P. 87-110. [More information]
Ristiniemi, J. (2017). Tidens tecken, föreståelsemönster och handlingsstrategier - filosofins ansvar för tidens skeenden. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. P. 404-426. [More information]
Ristiniemi, J. (2015). Från horisontell dualism till relationalitet och mångdimensionalitet : ett nytt paradigm för religionsdidaktiken?. Det postsekulära klassrummet : mot ett utvidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. P. 167-192. [More information]
Ristiniemi, J. (2015). Love on the Screen : Religion, Gestalt, and Emotion in Cinema. God and Popular Culture : A Behind-the-Scenes Look at the Entertainment Industry's Most Influential Figure. Santa Barbara, California: ABC-CLIO. P. 157-180. [More information]
Ristiniemi, J. (2014). Idrott, religion och kulturella trender. Zlatan Frälsaren och andra texter om idrott och religion. Farsta: Molin & Sorgenfrei. P. 79-104. [More information]
Ristiniemi, J. (2013). Existentialism. Encyclopedia of Sciences and Religions. Dordrecht: Springer Netherlands. P. 818-825. 10.1007/978-1-4020-8265-8 [More information]
Ristiniemi, J. (2011). The art of learning and art in learning : difference between informative and integral learning. The New Student : as a Didactic Challange. Uppsala: Swedish Science Press. P. 42-67. [More information]
Ristiniemi, J. (2008). Democracy and the Ethical Self : Tillich and Nietzsche on Citizenship in the Modern Society. Internationales Jahrbuch für die Tillich-forschungen Bd. 3 : Tillich und Nietzsche. Münster: LIT Verlag. P. 232-. [More information]
Ristiniemi, J. (2008). Film som expressivt medium : att vara passiv och att vara aktiv. Bogart och Betel : texter om film och religion. Uppsala: Swedish Science Press. P. 81-92. [More information]
Ristiniemi, J. (2006). Att medvetandegöra handlingsansvar : om etikundervisningens mål och medel. Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. P. 77-87. [More information]
Ristiniemi, J. (2005). Identitet och medvetenhet. Religionsmöten och religiös mångfald : religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle. Uppsala: Swedish Science Press. P. 81-87. [More information]
Ristiniemi, J. (2004). Människan i det hela. Helse og helhet : etiske og tverrfaglige perspektiver på helsefaglig teori og praksis : festskrift til António Barbosa da Silva. Oslo: Unipub förlag. [More information]
Ristiniemi, J. (1995). Religion in a Non-Religious Age; Criticism of religion and after. Papers from the Annual Meeting of the North American Paul Tillich Society : Philadelphia, Pennsylvania, 1995. Charlottesville: University of Virginia, 1995. University of Virginia. [More information]
Published by: Malin Hillman Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)