Books


Books

Dahlin, O. (2002). Zvinorwadza. Being a patient in the religious and medical plurality of the Mberengwa district, Zimbabwe. Frankfurt am Main: Peter Lang. 295 p. (European university studies Ser. 23, Theology 748) [More information]

Doctoral thesis

Dahlin, O. (2000). Zvinorwadza : being a patient in the religious and medical plurality of the Mberengwa district, Zimbabwe. Diss. , 2000. Uppsala: Teologiska institutionen, Univ. [distributör]. 276 p. [More information]

Book chapters

Dahlin, O. (2017). Pokémon Go och den mer-än-mänskliga världens betydelse i det senmoderna Sverige. Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. P. 193-216. [More information]
Dahlin, O. (2015). Andar, Karma och Nangijala : tro och föreställningar bland ett urval gymnasieelever i Gävle. Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. P. 71-85. [More information]
Dahlin, O. (2014). Att "rensa" hemsökta hus : En gammaltroendes botandeverksamhet. Helig hälsa. Stockholm: Dialogos Förlag. External link [More information]
Dahlin, O. (2011). The New Student - individualized and subjectivized. The New Student as a Didactic Challenge. Gävle: Högskolan i Gävle. P. 87-102. [More information]
Dahlin, O. (2008). Tradition och förändring i några indiska filmer. Bogart och Betel : Texter om film och religion. Uppsala: Swedish Science Press. P. 70-80. External link [More information]
Dahlin, O. (2006). Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel?. Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. P. 38-54. [More information]
Dahlin, O. (2005). Traditionell religion och kristen tro i södra Zimbabwe. Religionsmöten och religiös mångfald : Religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle. Uppsala: Swedish Science Press. P. 73-80. [More information]
Dahlin, O. (2003). Gracious Shumba – drömmar och helbrägdagörelse : En shonainformants livshistoria. Svensk religionshistorisk årsskrift 2003. Göteborg: Svenska samfundet för religionshistorisk forskning. P. 203-. [More information]
Dahlin, O. (2002). Kuruma: En botanderitual hos Karangafolket i Zimbabwe. Riter och ritteorier : religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser. Nora: Nya Doxa. P. 278-. [More information]
Published by: Zara Lindahl Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2018-03-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)