Publications

A list of scientific publications as recorded in the DIVA at the University of Gävle.

Articles | Books | Book chapters | Conference papers | Book reviews


Articles


Scholarly articles, refereed

Waller, G., Thalén, P., Janlert, U., Hamberg, K. & Forssén, A. (2012). A cross-sectional and semantic investigation of self-rated health in the northern Sweden MONICA-study. BMC Medical Research Methodology, 12, 154-. 10.1186/1471-2288-12-154 [More information]

Scholarly articles, non-refereed

Thalén, P. (2005). Predikofortbildning 20 p vid Umeå universitet. Tro och liv: Tidskrift för kristen tro och förkunnelse (3-4), 55-57. [More information]

Books

Franck, O. & Thalén, P. (ed.) (2018). Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB. 357 p. [More information]
Serrander, U. & Thalén, P. (ed.) (2017). Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning idag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. 426 p. [More information]
Carlsson, D. & Thalén, P. (ed.) (2015). Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. 200 p. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 10) External link [More information]
Thalén, P. (2007). Ateismens fall : den moderna religionskritikens kris. Skellefteå: Artos. 153 p. [More information]
Thalén, P. (2006). Att mäta människors religiositet : filosofiska perspektiv på kvantitativ religionsforskning. Gävle: Högskolan i Gävle. 125 p. (Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps skriftserie 13) [More information]
Lindgren Ödén, B. & Thalén, P. (ed.) (2006). Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. 126 p. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 2) External link [More information]

Book chapters

Thalén, P. (2018). Att vara religionslärare i en tid av radikal mångfald. Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB. P. 179-194. [More information]
Thalén, P. (2017). Uppbrottet från traditionell ateism. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. P. 340-362. [More information]
Thalén, P. & Carlsson, D. (2015). Inledning. Det postsekulära klassrummet : Mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. P. 7-16. [More information]
Thalén, P. (2015). Religion och vetenskap : ett nygammalt tema i religionsundervisningen i gymnasiet. Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. P. 135-149. [More information]
Thalén, P. (2011). Mot en fördjupad filosofisk religionsdebatt. Motståndets möjligheter : Filosofiska repliker till Eberhard Herrmann. Skellefteå: Artos. P. 165-190. [More information]
Thalén, P. (2010). Religionskritik inom språkets gränser. Religionsfilosofisk introduktion : existens och samhälle. Stockholm: Verbum. P. 193-208. [More information]
Thalén, P. (2008). Religionsfilosofin lämnar inget som det är : om teologikritikens problem. Tankar : tillägnade Sören Stenlund. Uppsala: Filosofiska institutionen. P. 169-182. [More information]
Thalén, P. (2006). Religionsdidaktik i en senmodern situation. Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. P. 104-116. [More information]
Thalén, P. (2005). Religionsämnets förändring i ett pluralistiskt samhälle. Religionsmöten och religiös mångfald : religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle. Uppsala: Swedish Science Press. P. 20-33. [More information]
Thalén, P. (2003). Kosmetisk teologi? : Synpunkter på Svenska kyrkans förslag till ett nytt språk. Makt och religion i könsskilda världar : religionsfilosofiska perspektiv. Lund: Centrum för teologi och religionsvetenskap. P. 81-97. [More information]

Conference papers

Liljestrand, J., Carlsson, D. & Thalén, P. (2019). Images of Christianity in teaching materials for the Swedish compulsory school. . [More information]
Carlsson, D. & Thalén, P. (2018). Teaching secular worldviews in a post-secular age. . [More information]

Book reviews

Thalén, P. (2003). Relativismen biter endast på ismernas värld. Svenska Dagbladet. P. 7-7. [More information]
Published by: Malin Hillman Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2016-11-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)