Articles

Scholarly articles, refereed

Waller, G., Thalén, P., Janlert, U., Hamberg, K. & Forssén, A. (2012). A cross-sectional and semantic investigation of self-rated health in the northern Sweden MONICA-study. BMC Medical Research Methodology, 12, 154-. 10.1186/1471-2288-12-154 [More information]

Scholarly articles, non-refereed

Thalén, P. (2005). Predikofortbildning 20 p vid Umeå universitet. Tro och liv: Tidskrift för kristen tro och förkunnelse (3-4), 55-57. [More information]

Book reviews

Thalén, P. (2003). Relativismen biter endast på ismernas värld. Svenska Dagbladet. P. 7-7. [More information]
Published by: Malin Hillman Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2016-11-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)