Birgit Lindgren Ödén

Birgit Lindgren Ödén

Fil. Dr. Universitetslektor i religionsvetenskap

Avdelningen för humaniora
Akademin för utbildning och ekonomi

E-post: birgit.lindgren-oden@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)
Mobil:
073-280 73 01

Nr 2 från bladet

Aktuell forskning

Interprofessionellt lärande i utbildning och praktik (2017-2019).

Senaste publikationerna

Lindgren Ödén, B. & Thalén, P. (red.) (2006). Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. 126 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 2) Länk [Mer information]
Lindgren Ödén, B. (2015). Från ung till vuxen i omställningens tid : en longitudinell studie av värderingar med utgångspunkt i Ingleharts teori om den tysta revolutionen. Diss. , 2015. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 247 s. Länk [Mer information]
Lindgren Ödén, B. (2017). Urholkar nyttighetsmasken den högre utbildningen?. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 256-276. [Mer information]
Lindgren Ödén, B. (2011). A young person in the periphery travels the world through higher education. The New Student : as a Didactic Challenge. Uppsala: Swedish Science Press. S. 156-173. [Mer information]
Lindgren Ödén, B. (2018). Några 80-talisters inställning till arbete. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 119-. Länk [Mer information]
Publicerad av: Birgit Lindgren Ödén Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-05-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)