David Deborg

David Carlsson

Universitetslektor i religionsvetenskap, fil. dr. ämnesdidaktik

E-post: david.carlsson@hig.se

Telefon: 070 - 265 27 50


Aktuell forskning

Min forskning bedrivs främst inom det religionsdidaktiska området men inbegriper även forskning som rör sig både mot ett bredare ämnesdidaktiskt och utbildningsvetenskapligt fält, samt mot en vidare religionsvetenskaplig kontext. Det avhandlingsprojekt som jag avslutade 2017 fokuserade lärarkunskap i religionskunskapsämnet utifrån handledande trepartssamtal i ämneslärarutbildningen.

Pågående projekt inkluderar undersökning av handledning som inkluderande praktik i verksamhetsförlagd lärarutbildning, en forskningsöversikt av svensk religionsdidaktisk forskning utifrån avhandlingar år 2000 - 2017 samt ett för den religionsvetenskapliga ämnesgruppen vid HiG gemensamt projekt kring människa - kultur - religion. 

I tidigare forskningsprojekt har jag arbetat med gymnasieelevers uppfattningar av tro och livsåskådning i relation till skolans religionskunskapsundervisning samt med frågor som rör samarbete mellan skola och högskola.

Senaste publikationerna

Carlsson, D. (2018). Representation and safe space : conflicting discourses in RE teacher education supervision. British Journal of Religious Education. 10.1080/01416200.2018.1556600 [Mer information]
Carlsson, D. (2018). Kritiska uppmaningar från skolinspektionen till religionskunskapsämnet på gymnasiet : några svar och fortsatta frågetecken från religionsdidaktiska trepartssamtal. Religion och livsfrågor, 2. [Mer information]
Liljestrand, J., Carlsson, D. & Thalén, P. (2019). Images of Christianity in teaching materials for the Swedish compulsory school. . [Mer information]
Carlsson, D. & Thalén, P. (2018). Teaching secular worldviews in a post-secular age. . [Mer information]
Carlsson, D. (2017). Ethics – a missing theme (?) when student teachers and teacher educators construct the competent RE teacher. What may be learnt in ethics? Conference 11-13 December 2017 : Abstracts. S. 6-. [Mer information]
Publicerad av: David Carlsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)