David Deborg

David Carlsson

Universitetslektor i religionsvetenskap, fil. dr. ämnesdidaktik

E-post: david.carlsson@hig.se

Telefon: 070 - 265 27 50


Aktuell forskning

Min forskning bedrivs främst inom det religionsdidaktiska området men inbegriper även forskning som rör sig både mot ett bredare ämnesdidaktiskt och utbildningsvetenskapligt fält, samt mot en vidare religionsvetenskaplig kontext. Det avhandlingsprojekt som jag avslutade 2017 fokuserade lärarkunskap i religionskunskapsämnet utifrån handledande trepartssamtal i ämneslärarutbildningen.

Pågående projekt inkluderar undersökning av handledning som inkluderande praktik i verksamhetsförlagd lärarutbildning, en forskningsöversikt av svensk religionsdidaktisk forskning utifrån avhandlingar år 2000 - 2017 samt ett för den religionsvetenskapliga ämnesgruppen vid HiG gemensamt projekt kring människa - kultur - religion. 

I tidigare forskningsprojekt har jag arbetat med gymnasieelevers uppfattningar av tro och livsåskådning i relation till skolans religionskunskapsundervisning samt med frågor som rör samarbete mellan skola och högskola.

Senaste publikationerna

Carlsson, D. (2018). Kritiska uppmaningar från skolinspektionen till religionskunskapsämnet på gymnasiet : några svar och fortsatta frågetecken från religionsdidaktiska trepartssamtal. Religion och livsfrågor, 2. [Mer information]
Carlsson, D. (2016). Vad är religionslärarkunskap? : En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen. Diss. , 2017. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 268 s. (Gothenburg Studies in Educational Sciences 394) Länk [Mer information]
Carlsson, D. & Lantz, S. (2015). Att undervisa i religionskunskap i en postsekulär samtid : en avslutande reflektion. Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 193-196. [Mer information]
Carlsson, D. (2017). Ethics – a missing theme (?) when student teachers and teacher educators construct the competent RE teacher. What may be learnt in ethics? Conference 11-13 December 2017 : Abstracts. S. 6-. [Mer information]
Carlsson, D. (2015). Constructions of RE teacher knowledge in supervision conferences. Shifting borders in Religious Education : XIII Nordic Conference on Religious Education Ed: Olga Schihalejev 15 - 18 June 2015, University of Tartu, Estonia (Abstract Book). S. 40-. Länk [Mer information]
Publicerad av: David Carlsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)