Meritförteckning

Här följer ett urval av meriter utöver publikationer och undervisning. För fullständigt CV, kontakta mig gärna.

Anställning

2017 -      

Universitetslektor i religionsvetenskap, Högskolan i Gävle

2007 - 2017

Universitetsadjunkt i religionsvetenskap med religionsdidaktisk inriktning, Högskolan i Gävle.

2000 - 2011

Gymnasielärare i svenska och religionskunskap, Borgarskolan Gävle.

Utbildning

2017       

Doktorsexamen ämnesdidaktik med inriktning religionsdidaktik, Göteborgs universitet. Forskarutbildningskurserna innefattar bland annat studier i religionsdidaktik, religionsvetenskap, ämnesdidaktik, vetenskapshistoria, vetenskapliga metoder samt professionsteori.

Pedagogiskt och vetenskapligt ledarskap, administrativa uppdrag samt utvecklingsuppdrag

2018 - 

Anställningsnämnd - Suppleant i anställningsnämnden vid Högskolan i Gävle, representant för akademin för utbildning och ekonomi (AUE).

Dialogmöten 2018 - Ansvarig för att på uppdrag av Skolverket planera, genomföra och utvärdera dialogmöten mellan rektorer och lärare i syfte att stärka språkutvecklingen för nyanlända elever. Uppsala & Gävle 1 feb, 2 feb, 22 mars och 23 mars 2018.

Närhet och distans - Projektdeltagare i projekt med syfte att utveckla ämneslärarutbildningen.

ATEE – Association of teacher education in Europe. A future for all: annual conference 2018. Deltagare i styrgruppen för att anordna konferens, Högskolan i Gävle, 20-22 augusti 2018.

Ämnesansvarig inkl. ansvarig för tjänsteplanering religionsvetenskap, HiG.

Kursansvarig

Ämneslärarrådet - Lärarrepresentant ämneslärarrådet, HiG.

2017

Chair/ordförande forskningskonferens - Ordförande
för session ”Ethics and educational assessment”, EthiCo conference, Göteborgs universitet, 11-13 december 2017.

2016

Ansvarig för att anordna skrivardagar förforskningsnätverk - Ansvarig
för planering av forskningsnätverket NFRs skrivardagar där religionsdidaktiskt inriktade forskare samlades för att gemensamt och enskilt arbeta med forskningsprojekt, Karlskoga folkhögskola, 11-13 maj 2016.

2015 - 2016

Styrelsearbete forskningsnätverk - Doktorandledamot i styrelsen för Nationellt forum för religionsdidaktisk-/pedagogisk forskning (NFR).

Chair/ordförande forskningskonferens - Ordförande för session “RE and crossing with other subjects and life-experience”, Nordic Conference of Religious Education, Tartu 15-18/6 2015.

Anordna nätverksträff för forskningsforum - Ansvarig för planering av forskningsnätverket NFRs vårmöte, Högskolan i Gävle 24 mars 2015.Publicerad av: David Carlsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-03-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)