Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Carlsson, D. (2018). Representation and safe space : conflicting discourses in RE teacher education supervision. British Journal of Religious Education. 10.1080/01416200.2018.1556600 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Deborg, D. (2011). Postsekulära elever?. Religion och livsfrågor (3), 10-12. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Carlsson, D. (2018). Kritiska uppmaningar från skolinspektionen till religionskunskapsämnet på gymnasiet : några svar och fortsatta frågetecken från religionsdidaktiska trepartssamtal. Religion och livsfrågor, 2. [Mer information]

Böcker

Carlsson, D. & Thalén, P. (red.) (2015). Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. 200 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 10) Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Carlsson, D. (2016). Vad är religionslärarkunskap? : En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen. Diss. , 2017. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 268 s. (Gothenburg Studies in Educational Sciences 394) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Carlsson, D. & Lantz, S. (2015). Att undervisa i religionskunskap i en postsekulär samtid : en avslutande reflektion. Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 193-196. [Mer information]
Carlsson, D. (2015). Förändring i samtiden? : Elevers livsåskådningsbeskrivningar och religionskunskap. Det postsekulära klassrummet : Mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 55-70. [Mer information]
Thalén, P. & Carlsson, D. (2015). Inledning. Det postsekulära klassrummet : Mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 7-16. [Mer information]
Deborg, D. (2011). Exploring collaborative education : a reflexive perspective on didactics. The new student : as a didactic challange. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 103-122. [Mer information]

Konferensbidrag

Liljestrand, J., Carlsson, D. & Thalén, P. (2019). Images of Christianity in teaching materials for the Swedish compulsory school. . [Mer information]
Carlsson, D. & Thalén, P. (2018). Teaching secular worldviews in a post-secular age. . [Mer information]
Carlsson, D. (2017). Ethics – a missing theme (?) when student teachers and teacher educators construct the competent RE teacher. What may be learnt in ethics? Conference 11-13 December 2017 : Abstracts. S. 6-. [Mer information]
Carlsson, D. (2015). Constructions of RE teacher knowledge in supervision conferences. Shifting borders in Religious Education : XIII Nordic Conference on Religious Education Ed: Olga Schihalejev 15 - 18 June 2015, University of Tartu, Estonia (Abstract Book). S. 40-. Länk [Mer information]
Carlsson, D. (2015). "Skills" as RE teacher knowledge in supervision conferences. . [Mer information]
Deborg, D. (2014). Religionsdidaktik i trepartssamtalets praktik : Perspektiv på kunskapsförhandling i mötet mellan akademi och yrke. . [Mer information]
Deborg, D. (2013). Resumé av Nordic Conference of Religious Education (NCRE). . Länk [Mer information]
Deborg, D. (2013). Trialogue in Swedish RE teacher education. NCRE 2013 : Religious education in post-secular (?) societies : Book of abstracts. Länk [Mer information]
Deborg, D. (2013). Trialogue in Swedish RE teacher education. . [Mer information]
Deborg, D. (2012). Möten för "religionslärarkunskap" : om undervisning och lärande i religionsdidaktik. . Länk [Mer information]
Deborg, D. (2012). Trialog i lärarutbildningen : om undervisning i religionsdidaktik och lärande av "religionslärarkunskaper". . [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)