Böcker


Böcker

Carlsson, D. & Thalén, P. (red.) (2015). Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. 200 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 10) Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Carlsson, D. (2016). Vad är religionslärarkunskap? : En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen. Diss. , 2017. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 268 s. (Gothenburg Studies in Educational Sciences 394) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Carlsson, D. & Lantz, S. (2015). Att undervisa i religionskunskap i en postsekulär samtid : en avslutande reflektion. Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 193-196. [Mer information]
Carlsson, D. (2015). Förändring i samtiden? : Elevers livsåskådningsbeskrivningar och religionskunskap. Det postsekulära klassrummet : Mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 55-70. [Mer information]
Thalén, P. & Carlsson, D. (2015). Inledning. Det postsekulära klassrummet : Mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 7-16. [Mer information]
Deborg, D. (2011). Exploring collaborative education : a reflexive perspective on didactics. The new student : as a didactic challange. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 103-122. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)