Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Kapitel i böcker


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Visuri, I. (2019). Sensory supernatural experiences in autism. Religion, Brain & Behavior. 10.1080/2153599X.2018.1548374 [Mer information]
Visuri, I. (2018). Rethinking Autism, Theism, and Atheism : Bodiless Agents and Imaginary Realities. Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, 40 (1), 1-31. 10.1163/15736121-12341348 [Mer information]
Visuri, I. (2012). Could Everyone Talk to God? : A Case Study on Asperger's Syndrome, Religion, and Spirituality. Journal of Religion, Disability & Health, 16 (4), 352-378. 10.1080/15228967.2012.731888 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Visuri, I. (2019). A room of one’s own : Autistic imagination as a stage for parasocial interaction. . [Submitted] [Mer information]

Böcker

Visuri, I. (2013). Aspergers, andar och böner till Gud : En fallstudie om Aspergers syndrom, religion och andlighet. Huddinge: Södertörns högskola. 122 s. (Södertörn Studies on Religion 6) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Visuri, I. (2019). Dis:order : Cognition explored through a different lens. Evolution, Cognition and the History of Religion: a New Synthesis : Festschrift in Honour of Armin W. Geertz. Leiden: Brill Academic Publishers. S. 397-412. 10.1163/9789004385375_027 [Mer information]
Visuri, I. (2015). Empatiträning på schemat. Från Alfons till Dostojevskij 2 : Röster om Barnkonventionen. Stockholm: Fondi förlag. S. 64-69. [Mer information]
Visuri, I. (2009). The teacher's dilemma : Exploring the border between culture relativism and prejudice when discussing gender issues in islam. Your heritage and mine : Teaching in a multi-religious classroom. Uppsala: Religionshistoriska avdelningen, Uppsala universitet. S. 170-180. [Mer information]
Visuri, I. (2005). Att arbeta med IE-metoden. Muslimska berättelser [Islamic Legends]. Stockholm: Fondi. S. 8-15. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)