Jari Ristiniemi

Jari Ristiniemi

Professor i religionsvetenskap

Utbildningsledare masterprogram i religionsvetenskap

E-post: jari.ristiniemi@hig.se

Telefon: 026-64  89 86

Aktuella forskningsprojekt

Globalisering och social etik; Etik, estetik, politik och religion; Dostojevskijs idévärld; Barns livsfrågor; Existentiella frågor i forskning och undervisning; Paul Tillichs differentiella monism

Senaste publikationerna

Ristiniemi, J. (2018). State Philosophy, Micro-Fascism, and New Materiality: Paul Tillich's Contribution to Recent Political Philosophy. Bulletin of The North Americal Paul Tillich Society, 44 (1), 3-10. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2016). Clashes of Justice in Finding Life : Justice in General and the Expressive Creative Justice in Modern Cinema. Bulletin : The North American Paul Tillich Society, XLII (3), 20-29. Länk [Mer information]
Ristiniemi, J. (2018). Paul Tillich om Varat och Ande. Om ande : Filosofiska perspektiv på ande och andlighet. Järna: Kosmos förlag. S. 87-110. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2017). Tidens tecken, föreståelsemönster och handlingsstrategier - filosofins ansvar för tidens skeenden. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 404-426. [Mer information]
Ristiniemi, J. (2015). Från horisontell dualism till relationalitet och mångdimensionalitet : ett nytt paradigm för religionsdidaktiken?. Det postsekulära klassrummet : mot ett utvidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 167-192. [Mer information]
Publicerad av: Jari Ristiniemi Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)