Olov Dahlin

Lektor

E-post: olov.dahlin@hig.se

Telefon: 026-64 87 73
Mobil: 076-948 99 67

Aktuell forskning

  • Religionshistoriskt/-antropologiskt projekt: En jämförande studie av religiösa ledares syn på, förhållningssätt till och kontakt med andevärlden med exempel från olika delar av Afrika och Sverige
  • Religionsdidaktiskt projekt: Socialiteten som existentiell grund i undervisningssituationen och lärandeprocessen. 
  • Tvärvetenskapligt projekt om användandet av vätskeersättning/socker-saltlösning (Oral Rehydration Therapy) i utvecklingsländer (tillsammans med två ekonomer och en socialmedicinare).

Senaste publikationerna

Dahlin, O. (2017). Pokémon Go och den mer-än-mänskliga världens betydelse i det senmoderna Sverige. Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 193-216. [Mer information]
Dahlin, O. (2015). Andar, Karma och Nangijala : tro och föreställningar bland ett urval gymnasieelever i Gävle. Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 71-85. [Mer information]
Dahlin, O. (2014). Att "rensa" hemsökta hus : En gammaltroendes botandeverksamhet. Helig hälsa. Stockholm: Dialogos Förlag. Länk [Mer information]
Dahlin, O. (2011). The New Student - individualized and subjectivized. The New Student as a Didactic Challenge. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 87-102. [Mer information]
Dahlin, O. (2009). Hälsoparken Fjärran Höjder i Gävle : Sveriges mest uthålliga och integrativmedicinska hälsoanläggning : rapport avseende: förstudie av integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder : ett projekt finansierat av Gävle Kommun och Region Gävleborg. Gävle: Högskolan i Gävle. 31, [87] s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-09-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)