Peder Thalén

Peder Thalén

Docent
Professor i religionsvetenskap

E-post: peder.thalen@hig.se

Telefon: 026-64 86 45

Aktuell forskning

Min forskning är främst inriktad på frågor som rör sekulära livsåskådningar:

  • Vilken roll har ateismen i Sverige och Europa?
  • Hur skall den filosofiskt beskrivas?
  • Hur har ateismen förändrats?
  • Är det möjligt att empiriskt mäta utbredningen av sekulära livsåskådningar? 

Parallellt med denna forskning har jag även publicerat material som rör det religiösa och det teologiska språkets funktion samt vår bild av sekulariseringsprocessen.  Även religionsdidaktiska frågor har i viss mån behandlats.


Senaste publikationerna

Franck, O. & Thalén, P. (red.) (2018). Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB. 357 s. [Mer information]
Serrander, U. & Thalén, P. (red.) (2017). Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning idag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. 426 s. [Mer information]
Carlsson, D. & Thalén, P. (red.) (2015). Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. 200 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 10) Länk [Mer information]
Thalén, P. (2018). Att vara religionslärare i en tid av radikal mångfald. Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB. S. 179-194. [Mer information]
Thalén, P. (2017). Uppbrottet från traditionell ateism. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 340-362. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-09-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)