Forskningsområde

Mina forskningsområden täcker fyra olika men inbördes relaterade områden: a) Religionsfilosofi inriktad mot det religiösa språkets funktion (huvudsakligen från ett wittgensteinskt perspektiv) b) Debatten mellan ateister och religiösa företrädare sådan den förs både i media och på en akademisk nivå c) Metodfrågor av filosofisk art inom den kvantitativa religionssociologin c)Homiletik, framför allt den språksyn som är förutsatt i nutida akademisk homiletik.

Tidigare forskning

Min tidigare forskning har huvudsakligen behandlat den svenska ateismdebatten under 1950- och 60-talen. Detta har även senare utsträcks till att behandla ateismens roll i samtiden. Jag har även skrivit om religionssociologiska metodfrågor.
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)