Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Recensioner


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Waller, G., Thalén, P., Janlert, U., Hamberg, K. & Forssén, A. (2012). A cross-sectional and semantic investigation of self-rated health in the northern Sweden MONICA-study. BMC Medical Research Methodology, 12, 154-. 10.1186/1471-2288-12-154 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Thalén, P. (2005). Predikofortbildning 20 p vid Umeå universitet. Tro och liv: Tidskrift för kristen tro och förkunnelse (3-4), 55-57. [Mer information]

Böcker

Franck, O. & Thalén, P. (red.) (2018). Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB. 357 s. [Mer information]
Serrander, U. & Thalén, P. (red.) (2017). Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning idag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. 426 s. [Mer information]
Carlsson, D. & Thalén, P. (red.) (2015). Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. 200 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 10) Länk [Mer information]
Thalén, P. (2007). Ateismens fall : den moderna religionskritikens kris. Skellefteå: Artos. 153 s. [Mer information]
Thalén, P. (2006). Att mäta människors religiositet : filosofiska perspektiv på kvantitativ religionsforskning. Gävle: Högskolan i Gävle. 125 s. (Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps skriftserie 13) [Mer information]
Lindgren Ödén, B. & Thalén, P. (red.) (2006). Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. 126 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 2) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Thalén, P. (2018). Att vara religionslärare i en tid av radikal mångfald. Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB. S. 179-194. [Mer information]
Thalén, P. (2017). Uppbrottet från traditionell ateism. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 340-362. [Mer information]
Thalén, P. & Carlsson, D. (2015). Inledning. Det postsekulära klassrummet : Mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 7-16. [Mer information]
Thalén, P. (2015). Religion och vetenskap : ett nygammalt tema i religionsundervisningen i gymnasiet. Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 135-149. [Mer information]
Thalén, P. (2011). Mot en fördjupad filosofisk religionsdebatt. Motståndets möjligheter : Filosofiska repliker till Eberhard Herrmann. Skellefteå: Artos. S. 165-190. [Mer information]
Thalén, P. (2010). Religionskritik inom språkets gränser. Religionsfilosofisk introduktion : existens och samhälle. Stockholm: Verbum. S. 193-208. [Mer information]
Thalén, P. (2008). Religionsfilosofin lämnar inget som det är : om teologikritikens problem. Tankar : tillägnade Sören Stenlund. Uppsala: Filosofiska institutionen. S. 169-182. [Mer information]
Thalén, P. (2006). Religionsdidaktik i en senmodern situation. Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. S. 104-116. [Mer information]
Thalén, P. (2005). Religionsämnets förändring i ett pluralistiskt samhälle. Religionsmöten och religiös mångfald : religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle. Uppsala: Swedish Science Press. S. 20-33. [Mer information]
Thalén, P. (2003). Kosmetisk teologi? : Synpunkter på Svenska kyrkans förslag till ett nytt språk. Makt och religion i könsskilda världar : religionsfilosofiska perspektiv. Lund: Centrum för teologi och religionsvetenskap. S. 81-97. [Mer information]

Konferensbidrag

Liljestrand, J., Carlsson, D. & Thalén, P. (2019). Images of Christianity in teaching materials for the Swedish compulsory school. . [Mer information]
Carlsson, D. & Thalén, P. (2018). Teaching secular worldviews in a post-secular age. . [Mer information]

Recensioner

Thalén, P. (2003). Relativismen biter endast på ismernas värld. Svenska Dagbladet. S. 7-7. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)