Katharina Andersson

Katharina Andersson

 

Pedagogie doktor, lektor i svenska språket

E-post: katharina.andersson@hig.se

Telefon: 026-64 89 38, 073-9815491

Presentation

Katharina Andersson tillhör forskargruppen ECE och är främst aktiv inom skrivforskningsområdet då särskilt för de yngsta barnen och eleverna i skolan.

Samarbete sker med Charlotte Engblom Uppsala universitet och Dan Åkerlund, Karlstads universitet om elevers digitala skrivande.

Katharina Andersson tillhör Litteracynätverket, en grupp forskare i Sverige som intresserar sig för litteracy som begrepp.

 

Aktuell forskning

 

Disputerade vid Åbo Akademi den 11 september 2014 med avhandlingen "Pojkar kan visst skriva! Skrivkompetenser på nationella prover i svenska i årskurs tre i Sverige". Opponent var Jon Smidt från Sør Trøndelag høgskole i Norge.

Den fortsatta forskningen pågår inom ECE-gruppen vid Högskolan i Gävle.

Ett samarbete mellan Karlstads universitet, Uppsala universitet och Sandvikens kommun samt ytterligare några andra kommuner pågår. Vi undersöker och följer elevers digitalt skrivande bland skribenter på lågstadiet. För att se processen i realtid med hjälp av inspelningsmaterial får vi en film med texten som syns på skärmen där elevens val vid skrivande av text kan följas momentant.

Det senaste är en text om glappet mellan förskolebarna skrivande och det första skrivandet i skolan.

 

Senaste publikationerna

Andersson, K. (2014). Pojkar kan visst skriva! : skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige. Diss. , 2014. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 261 s. Länk [Mer information]
Andersson, K. (2017). Nya inlärares skrivande. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 277-293. [Mer information]
Andersson, K. (2016). Att skriva tillsammans. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 123-146. [Mer information]
Publicerad av: Katharina Andersson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)