Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

| Doktorsavhandling | Kapitel i böcker


Doktorsavhandling

Andersson, K. (2014). Pojkar kan visst skriva! : skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige. Diss. , 2014. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 261 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Andersson, K. (2017). Nya inlärares skrivande. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 277-293. [Mer information]
Andersson, K. (2016). Att skriva tillsammans. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 123-146. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)