Sarah Ljungquist

Universitetslektor i Svenska språk och Genusvetenskap
Avdelningen för Humaniora
Akademin för utbildning och ekonomi

E-post: sarah.ljungquist@hig.se

Telefon: Mobil: 070-211 35 70


Senaste publikationerna

Ljungquist, S. (2017). Lisbeth Salander - en konstruktion av en feministisk hjälte?. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 383-403. [Mer information]
Serrander, U. & Ljungquist, S. (2017). Vems röst om Sverige? : En normkritisk läsning av ett läromedel i svenska som främmande språk. Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning idag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 149-170. [Mer information]
Ljungquist, S. (2015). And this feeling of shame silenced me : Women´s Self-blame and the Patriarchal Society´s View on Rape. Gender in a Changing World. Hyderabad, India: Academic Publishing House of the University of Hyderabad. S. 216-228. [Mer information]
Grannäs, J. & Ljungquist, S. (2015). Berättelsen som forum för kontroversiella frågor. Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen. Lund: Gleerups Utbildning AB. S. 149-168. [Mer information]
Ljungquist, S., Carlson, Å. & Svaleryd, K. (2019). Genus och jämställdhet i organisationer : Om en kurs för chefer. FALF 2019: Hållbar utveckling i organisationer : Book of Abstracts. S. 94-95. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-12-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)