Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

| Böcker | Kapitel i böcker | Konferensbidrag


Böcker

Serrander, U. & Thalén, P. (red.) (2017). Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning idag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. 426 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Serrander, U. & Ljungquist, S. (2017). Vems röst om Sverige? : En normkritisk läsning av ett läromedel i svenska som främmande språk. Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning idag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 149-170. [Mer information]
Serrander, U. (2006). Hur lagras ord på olika språk i minnet? : <em></em>. Humanister forskar : Humanistdagen vid Uppsala universitet 2006. Uppsala: Uppsala universitet. S. 149-157. [Mer information]

Konferensbidrag

Serrander, U., Ljungquist, S. & Tedremaa-Levorato, K. (2014). One step toward Sweden : Development of Educational Material in Swedish as a Foreign Language. . Länk [Mer information]
Serrander, U. (2014). Second language academic writing at university level : Benefits of tutoring dialogue. . Länk [Mer information]
Serrander, U. (2013). Formative Assessment in Online Teaching : The Case of Teaching Swedish as a Second Language. Conference proceedings : ICT for Language Learning, Florence, Italy 2013. Florence: Libreria Universitaria. S. 71-74. Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)