Lena O Magnusson

Lena O Magnusson


Fil.dr i Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap samt lektor i Bildpedagogik

Utbildningsvetenskap/Akademin för utbildning och ekonomi

Forskargruppstillhörighet: Early Childhood education (ECE)

E-post: lena.o.magnusson@hig.se
Telefon:
070-291 95 83, 076-213 27 76

Lena O Magnusson tillhör forskargruppen ECE. Hon är aktiv inom praktiknära förskoleforskning med särskilt fokus på fotografi, dokumentation och digitala teknik. Hennes forskningsintressen riktar sig också mot estetiska (lär)processer och estetiska uttrycksformer och deras plats inom förskola och lärarutbildning. Hennes avhandling: Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser, har fått stor uppmärksamhet i förskolan och används idag som underlag för diskussioner som berör praktiskt arbete med fotografisk dokumentation.

Just nu befinner sig Magnusson i uppstarten av en forskningsstudie med fokus på förskolebarns användande av digital teknik. Syftet med studien är i sin första del att undersöka visuella och estetiska möjligheter i barns brukandet av digital teknik i förskolan. Studiens andra delen är ett utvecklingsprojekt där verksamma förskollärare och forskaren kommer att skapa forskningscirklar för att diskutera och utveckla användandet av digital teknik. Projektet beräknas vara i mål under 2020. Projektet finansieras av interna meriteringsmedel.

Senaste publikationer

Magnusson, L. (2018). Camera, Aesthetics, Democracy, and Pre-school: in a Photographic World with Three-year-olds. Art-Based Education: An Ethics and Politics of Relations. Gothenburg: HDK - Academy of Design and Crafts, University of Gothenburg. S. 37-54. [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Digitalization - play and aesthetics in preschool. . [Mer information]
Magnusson, L. (2018). “– It was good because you had to think a lot” – making movies as an intervention among fifth graders. . [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Photographic agency and agency of photographs – three-year-olds and cameras. . [Mer information]
Magnusson, L. (2017). Aesthetic expression and democratic voices - three year olds and digital cameras. . [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-06-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)