Lena O Magnusson

Lena O Magnusson


Fil.dr i Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap samt lektor i Bildpedagogik

Utbildningsvetenskap/Akademin för utbildning och ekonomi

Forskargruppstillhörighet: ECE (Early Childhood education), och ROLE (Research On Learning Environments).

E-post: lena.o.magnusson@hig.se
Telefon:
070-291 95 83, 076-213 27 76

Lena O Magnusson tillhör forskargrupperna ECE (Early Childhood Education) och ROLE (Research On Learning Environments). Hon är aktiv inom praktiknära förskoleforskning med särskilt fokus på fotografi, dokumentation, etik, visuell kultur och digital teknik. Hennes forskningsintressen rör sig inom ramen för utbildningsvetenskap och riktar sig särskilt mot estetiska (lär)processer och estetiska uttrycksformer och deras kapacitet inom förskola och lärarutbildning i relation till lärande. Hennes avhandling: Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser, (2017) används som underlag för diskussioner som berör praktiskt arbete med fotografisk dokumentation och etik i förskolan. Den är också kurslitteratur i förskollärarutbildning.

Magnusson har just nu två pågående forskningsprojekt. Ett av dem är en praktiknära forskningsstudie där fokus ligger på förskolebarns användande av digital teknik. Syftet med studien är att undersöka visuella och estetiska möjligheter i barns brukande av digital teknik i förskolans ateljé. Projektet beräknas vara i mål under 2020. Projektet finansieras av interna meriteringsmedel. Magnusson är också följeforskare i en mindre studie inom ramen för ett Bokstartprojekt i regionen. Fokus ligger här dels på yngre barns tillgång till litteratur och läsande och dels på deras möjlighet till inflytande i relation till läsmiljöer i förskolan.

Senaste publikationer

Magnusson, L. (2018). Camera, Aesthetics, Democracy, and Pre-school: in a Photographic World with Three-year-olds. Art-Based Education: An Ethics and Politics of Relations. Gothenburg: HDK - Academy of Design and Crafts, University of Gothenburg. S. 37-54. [Mer information]
Magnusson, L. & Bäckman, K. (2019). STEM and STEAM - in the intercept of teacher's perspective and children'sperspective. . [Mer information]
Magnusson, L. (2019). Visual research data and diffractive readings. . [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Digitalization - play and aesthetics in preschool. . [Mer information]
Magnusson, L. (2018). “– It was good because you had to think a lot” – making movies as an intervention among fifth graders. . [Mer information]
Publicerad av: Lena O Magnusson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-09-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)