Publications

A list of scientific publications as recorded in the DIVA at the University of Gävle.

| Books | Doctoral thesis | Book chapters | Conference papers | Reports


Books

Björklund, E. & Gustafsson, C. (ed.) (2016). Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. 254 p. [More information]

Doctoral thesis

Björklund, E. (2008). Att erövra litteracitet : Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Diss. , 2009. Göteborg: Göteborgs universitet. 280 p. (Göteborg Studies in Educational Sciences 270) External link [More information]

Book chapters

Björklund, E. & Gustafsson, C. (2016). Barns lärare - villkor och perspektiv på professionsutveckling. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. P. 234-248. [More information]
Gustafsson, C. & Björklund, E. (2016). Forskning i högskolans tjänst - en resa för att utvecklas. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. P. 9-26. [More information]
Björklund, E. (2016). Narrativer som skapare av identitet och mening. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. P. 189-214. [More information]
Björklund, E. (2012). Vuggestuebørns møde med fortælling, billeder, tekst og tegn. Forskning i pædagogisk praksis. Köpenhamn: Akademisk Forlag. P. 94-115. [More information]
Björklund, E. (2010). De yngsta barnens läs- och skrivhandlingar. Barnet, platsen, tiden : Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. P. 51-74. [More information]
Björklund, E. & Elm, A. (2003). Samlärande barn konstruerar sig själva. Lek, musik, könsroller och centrala begrepp : Fyra exempel på sociala konstruktioner. Stockholm: HLS Förlag. P. 7-21. [More information]

Conference papers

Grannäs, J., Nordqvist, I. & Björklund, E. (2011). The ASSIST project : Structured in-service training for pre-school assistants and pre-school teachers. . [More information]
Björklund, E. (2006). Early Literacy- young children in pre-school. . [More information]
Björklund, E. (2005). Early Childhood Literacy expressed by one-to three year old Children in a pre-school context. European Conference on Reading. P. 15-. [More information]
Björklund, E. (2005). How one to three years old children in a pre-school context express Early Childhood literacy. . [More information]

Reports

Østergaard Andersen, P., Björklund, E., Bleses, D., Gjervan, M., Hagtvet, B. & Valvatne, H. (2011). Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager : Rapport från Ekspertutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet 2010/2011.. Oslo: Kunnskapsdepartementet. 307 p. [More information]
Grannäs, J., Nordqvist, I. & Björklund, E. (2010). Report Work Package 4: Test evaluation and finalizing training program. 28 p. [More information]
Almaz Eriksen, E., Grannäs, J., Nordqvist, I. & Björklund, E. (2008). The ASSIST course plan. 31 p. External link [More information]
Published by: Malin Hillman Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2016-10-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)