Publications

A list of scientific publications as recorded in DiVA at the University of Gävle.

Articles | Books | Doctoral thesis | Book chapters | Conference papers | Licentiate thesis | Reports | Other


Articles


Scholarly articles, refereed

Olofsson, A., Fransson, G. & Lindberg, O. (2019). A study of the use of digital technology and its conditions with a view to understanding what ‘adequate digital competence’ may mean in a national policy initiative. Educational Studies. 10.1080/03055698.2019.1651694 [More information]
Hrastinski, S., Olofsson, A., Arkenback, C., Ekström, S., Ericsson, E., Fransson, G., Jaldemark, J., Ryberg, T., Öberg, L., Fuentes, A., Gustafsson, U., Humle, N., Mozelius, P., Sundgren, M. & Utterberg, M. (2019). Critical Imaginaries and Reflections on Artificial Intelligence and Robots in Postdigital K-12 Education. Postdigital Science and Education. 10.1007/s42438-019-00046-x [More information]
Fransson, G., Holmberg, J., Lindberg, J. & Olofsson, A. (2019). Digitalise and capitalise? Teachers’ self-understanding in 21st-century teaching contexts. Oxford Review of Education, 45 (1), 102-118. 10.1080/03054985.2018.1500357 [More information]
Frelin, A. & Fransson, G. (2019). Principals’ experiences of changes in relationships with newly qualified teachers resulting from a teacher registration reform. International Journal of Educational Management, 33 (4), 556-568. 10.1108/IJEM-02-2018-0076 [More information]
Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2018). Adequate digital competence – a close reading of the new national strategy for digitalization of the schools in Sweden. Seminar.net : Media, technology and lifelong learning, 14 (2), 217-228. External link [More information]
Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2018). From a student perspective, what constitutes a good (or less good) use of ICT in teaching?. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 23 (5), 2155-2177. 10.1007/s10639-018-9708-4 [More information]
Fransson, G., Gallant, A. & Shanks, R. (2018). Human elements and the pragmatic approach in the Australian, Scottish and Swedish standards for newly qualified teachers. Journal of educational change, 19 (2), 243-267. 10.1007/s10833-018-9321-8 [More information]
Olofsson, A., Lindberg, O. & Fransson, G. (2018). Students´ voices about information and communication technology in upper secondary schools. The international journal of information and learning technology, 35 (2), 82-92. 10.1108/IJILT-09-2017-0088 [More information]
Holmberg, J., Fransson, G. & Fors, U. (2018). Teachers’ pedagogical reasoning and reframing of practice in digital contexts. The international journal of information and learning technology, 35 (2), 130-142. 10.1108/IJILT-09-2017-0084 [More information]
Frelin, A. & Fransson, G. (2017). Four components that sustain teachers’ commitment to students : a relational and temporal model. Reflective Practice, 18 (5), 641-654. 10.1080/14623943.2017.1307722 [More information]
Lindberg, O., Olofsson, A. & Fransson, G. (2017). Same but different? : An examination of Swedish upper secondary school teachers’ and students’ views and use of ICT in education. The international journal of information and learning technology, 34 (2), 122-132. 10.1108/IJILT-09-2016-0043 [More information]
Olofsson, A., Lindberg, J. & Fransson, G. (2017). What do upper secondary school teachers want to know from research on the use of ICT and how does this inform a research design?. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 22 (6), 2897-2914. 10.1007/s10639-017-9590-5 [More information]
Fransson, G. & Frelin, A. (2016). Highly committed teachers: what makes them tick? : A study of sustained commitment. Teachers and Teaching : theory and practice, 22 (8), 896-912. 10.1080/13540602.2016.1201469 [More information]
Fransson, G. (2016). Manoeuvring in a digital dilemmatic space : making sense of a digitised society. Nordic Journal of Digital Literacy, 11 (3), 185-201. 10.18261/issn.1891-943x-2016-03-04 [More information]
Fransson, G. (2016). Online (Web-based) Education for Mentors of Newly Qualified Teachers : Challenges and Opportunities. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 5 (2), 111-126. 10.1108/IJMCE-12-2015-0039 [More information]
Aspfors, J. & Fransson, G. (2015). Att kvalificera sig till mentor – perspektiv på kompetensbehov och utbildning av mentorer för nya lärare. Psykologi i kommunen, 50 (2), 17-27. External link [More information]
Aspfors, J. & Fransson, G. (2015). Research on mentor education for mentors of newly qualified teachers : A qualitative meta-synthesis. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies, 48, 75-86. 10.1016/j.tate.2015.02.004 [More information]
Olofsson, A., Lindberg, O., Fransson, G. & Hauge, T. (2015). Uptake and Use of Digital Technologies in Primary and Secondary Schools : a Thematic Review of Research. Nordic Journal of Digital Literacy (4), 103-121. External link [More information]
Kemmis, S., Heikkinen, H., Fransson, G., Aspfors, J. & Edwards-Groves, C. (2014). Mentoring of new teachers as a contested practice : supervision, support and collaborative self-development. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies, 43, 154-164. 10.1016/j.tate.2014.07.001 [More information]
Fransson, G. & Grannäs, J. (2013). Dilemmatic Spaces in Educational Contexts : Towards a conceptual framework for dilemmas in teachers work. Teachers and Teaching : theory and practice, 19 (1), 4-17. 10.1080/13540602.2013.744195 [More information]
Fransson, G. & McMahan, S. (2013). Exploring research on mentoring policies in education. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 2 (3), 218-232. 10.1108/IJMCE-05-2013-0031 [More information]
Fransson, G. & Holmberg, J. (2012). Understanding the theoretical framework of technological pedagogical content knowledge : A collaborative self-study to understand teaching practice and aspects of knowledge. Studying Teacher Education : journal of self-study of teacher education practices, 8 (2), 193-204. 10.1080/17425964.2012.692994 [More information]
Olofsson, A., Lindberg, O., Fransson, G. & Haugh, T. (2011). Uptake and Use of Digital Technologies in Primary and Secondary Schools :  a Thematic Review of Research. Nordic Journal of Digital Literacy (4), 208-226. External link [More information]
Fransson, G. (2010). Mentors assessing mentees? : An overview and analyses of the mentorship role concerning newly qualified teachers. European Journal of Teacher Education, 33 (4), 375-390. 10.1080/02619768.2010.509426 [More information]

Other articles (popular science, debate etc.)

Fransson, G. (2018). Så kan osäkerheten vändas<em></em>. Pedagogiska Magasinet, - (3), 56-60. External link [More information]
Fransson, G. (2016). Skilda världar för nya lärare. Svenskläraren, 2 (20), 20-22. [More information]
Meyer, H., Zahedi, K. & Fransson, G. (2014). OECD and Pisa tests are damaging education worldwide : Open Letter toAndreas Schleicher, OECD, Paris,. The Guardian, May 6. External link [More information]
Fransson, G. (2012). Anekdotisk argumentering?. Arbetarbladet (18 sept). [More information]
Fransson, G. (2012). Debatteknik och sakfråga. Gefle Dagblad (23 okt). [More information]
Fransson, G. (2012). Debatteknik och sakfråga. Arbetarbladet (21 sept). [More information]
Fransson, G. (2012). Lättvindigt, Beckman och Backman. Gefle Dagblad (5 okt). [More information]
Fransson, G. (2012). Utveckling istället för ihopslagning/Det politiska sammanhanget. Gävle Dagblad (13 sept). [More information]
Fransson, G. (2011). Ship to Gaza behövs. Gävle Dagblad (19 juni). [More information]
Fransson, G. (2010). En lärarlegitimation kan skapa nya problem. Arbeterbladet (3 november), 3-. [More information]
Fransson, G. (2010). Stress och press med lärarlegitimation. Gävle Dagblad, Debattartikel, 2010-11-14 (14 nov). [More information]
Fransson, G. (2008). Om retoriken kring skola och lärarutbildning. Gävle Dagblad (25 sept). [More information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (2005). Baklänges in i framtiden. Pedagogiska magasinet (1), 28-33. External link [More information]
Fransson, G. (2002). Kognitiva verktyg som strukturerande resurser två fallstudier över nyblivna lärares lärande. Didaktisk Tidskrift, 12 (3-4), 149-164. [More information]
Morberg, Å., Löfmark, A., Elm, A., Andersson, M., Norlén, A., Fransson, G. & Öhlund, L. (2001). Anledning till handledning : ett tvärprofessionellt samarbete kring den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen, den klinisk/praktiska delen i sjuksköterskeutbildningen och den praktiska delen i sociala omsorgsutbildningen. Didaktisk Tidskrift, 11 (3-4), 213-337. [More information]

Books

Fransson, G. & Hammarström, H. (ed.) (2012). I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. 238 p. (Lärarutbildningens skriftserie 6) External link [More information]
Gustafsson, C. & Fransson, G. (ed.) (2012). Kvalificerad som lärare? : om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. 294 p. (Lärarutbildningens skriftserie 5) External link [More information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2011). Teaching and Learning in Higher Education : challenges and Possibilities. Lund: Studentlitteratur. 280 p. [More information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2010). Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 255 p. [More information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (ed.) (2008). Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. (Lärarutbildningens skriftserie 4) External link [More information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2006). Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 192 p. [More information]
Dahlström, S. & Fransson, G. (ed.) (2004). Kunskap och lärande i den högre utbildningen : lärarreflexioner från praktiken. Högskolan i Gävle, Gävle. 98 p. (Pedagogiska rådets skriftserie 1) [More information]
Fransson, G., Morberg, Å., Nilsson, R. & Schüllerqvist, B. (ed.) (2003). Didaktikens mångfald : artiklar presenterade vid 2002 års Rikskonferens i Didaktik vid Högskolan i Gävle. Gävle: Högskolan i Gävle. 357 p. (Lärarutbildningens skriftserie 1) [More information]
Fransson, G. (2003). Teori och praktik i yrke och utbildning : Komparativa fallstudier med arkitekter, ingenjörer, sjuksköterskor och officerare.. Stockholm: HLS Förlag. 80 p. (Stockholm Library of Curriculum Studies 13) [More information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (ed.) (2001). De första ljuva åren : lärares första tid i yrket. Lund: Studentlitteratur. 327 p. [More information]

Doctoral thesis

Fransson, G. (2006). Att se varandra i handling : en jämförande studie av kommunikativa arenor och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare. Diss. , 2006. Stockholm: HLS Förlag. 232 p. (Studies in educational sciences 79) External link [More information]

Book chapters

Fransson, G. (2017). Understanding Morality and Ethics : Maneuvering Ethical Dilemmas in Digital Educational Contexts. Teacher education for ethical professional practice in the 21<sup>st</sup> century. Hershey: IGI Global. P. 72-97. 10.4018/978-1-5225-1668-2.ch004 [More information]
Fransson, G. (2016). Studieteknik och studentkompetens. Pedagogik för högskolelärare. Stockholm: Gidlunds förlag. P. 42-69. [More information]
Fransson, G. (2015). A Culture of Trust or an Ideology of Distrust? : Comparing Finnish and Swedish Educational Culture and the Impact on National Mentoring Approaches. Uncovering the Cultural Dynamics in Mentoring Programs and Relationships : Enhancing Practice and Research<em></em>. Charlotte, N. Carolina, USA: Information Age Publishing. P. 253-271. [More information]
Nordänger, U., Lindkvist, P., Frelin, A., Fransson, G. & Andrae Thelin, A. (2015). ”Väg-skäl” – En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor. Resultatdialogen 2015. Stockholm: Vetenskapsrådet. P. 149-159. External link [More information]
Fransson, G. & Hammarström, H. (2012). Att få syn på sin egen praxis : en introduktion till boken och dess teman. I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. P. 7-18. External link [More information]
Fransson, G. (2012). Fusk, lärande och kreativa genvägar : ett resonemang om hur lärare kan arbeta för att motverka studentfusk. I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. P. 45-66. [More information]
Fransson, G., Lindberg, O., Olofsson, A. & Hauge, T. (2012). Förväntningar och realiteter : Om digitala teknologier i spänningsfältet mellan formulerings- och realiseringsarenor. Små skritt eller store sprang? : om digitale tilstander i skolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. P. 274-298. External link [More information]
Fransson, G. (2012). İsveç'te yeni öğretmenler için mentorluk [Mentoring new teachers in Sweden – a teacher registration reform under implementation].. Dunyada Mentorluk [Mentoring in the world]. Ankara: Pegem Akademi. P. 135-154. [More information]
Fransson, G. (2012). Lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning - en översikt och problematisering av reformerna. Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot legitimation. Gävle: Gävle University Press. P. 21-52. External link [More information]
Aspfors, J., Fransson, G. & Heikkinen, H. (2012). Mentoring as Dialogue, Collaboration and/or Assessment?. Transitions and Transformations in Learning and Education. Dordrecht: Springer Berlin/Heidelberg. P. 271-290. 10.1007/978-94-007-2312-2_16 [More information]
Fransson, G. (2012). Professionalisering eller deprofessionalisering? Positioneringar och samspel i ett dilemmatic space. Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. P. 261-285. External link [More information]
Fransson, G. (2012). Rektor och lämplighetsprövningen - Hur rektorer skulle bedöma nya lärares kompetens under introduktionsperioden. Kvalificerad som lärare? : Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. P. 137-174. External link [More information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Becoming a teacher : an introduction to the book. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. P. 11-26. External link [More information]
Fransson, G. (2008). International cooperation and the challenge of sensemaking. Newly qualified teachers in Northern Europe : comparative perspectives on promoting professional development. Gävle: Gävle University Press. P. 27-44. [More information]
Golan, M. & Fransson, G. (2008). Professional codes of conduct : towards an ethical framework for novice teacher educators. Becoming a teacher educator : theory and practice for teacher educators. Berlin: Springer. P. 45-57. [More information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Summary, conclusions and future perspective. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. P. 167-192. [More information]
Fransson, G., van Lakerveld, J. & Rohtma, V. (2008). To be a facilitator of in-service learning : challenges, roles and professional development. Becoming a teacher educator : theory and practice for teacher educators. Berlin: Springer. P. 75-88. [More information]
Fransson, G. (2006). Drivkrafter för diskussioner kring ”teori och praktik” : nedslag i texter om fyra yrkesgruppers yrkes- och utbildningsarenor. Verklighet verklighet : teori och praktik i lärarutbildning. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. P. 99-116. [More information]
Fransson, G. (2004). De fyra musketörerna… och den ensamma kämpen : Om två nyblivna lärares skilda förutsättningar att lära sig. Lärande i arbetsliv och var dag. Jönköping: Brain Books. P. 250-272. [More information]
Fransson, G. (2004). Reflektion, lärande och kompetensförståelse : aspekter av högskolelärares professionalism. Kunskap och Lärande i den högre utbildningen : lärarreflexioner från praktiken. Gävle: Högskolan i Gävle. P. 80-98. External link [More information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (2004). Utveckling och utmaningar för nyblivna lärare. Första steget. Lund: Studentlitteratur. P. 9-17. [More information]
Morberg, Å. & Fransson, G. (2003). Utveckling av didaktik som akademiskt ämne. Didaktikens mångfald : artiklar presenterade vid 2002 års Rikskonferens i didaktik vid Högskolan i Gävle. Gävle: Högskolan i Gävle. P. 244-253. [More information]
Fransson, G. (2002). Om institutionella förväntningar på lärare och lärarroller. Mellan praktik och teori : Tio didaktiska berättelser om undervisning i förskola, skola, fritidshem och lärarutbildning. Stockholm: HLS Förlag. P. 100-112. [More information]

Conference papers

Fransson, G. (2018). A theoretical contribution to research on ‘teacher induction policies’ and ‘mentoring policy’. . [More information]
Fransson, G. (2018). Conceptual and contextual confusion? Making Sense of the Concept of “Mentoring” and the Accurate “Context”. AERA-conference-deposit. [More information]
Lindberg, O., Olofsson, A. & Fransson, G. (2018). Managing IT on a municipality level: on the role of strategists in developing digital competence. EDULEARN18 Proceedings. P. 9016-9020. 10.21125/edulearn.2018.2113 [More information]
Fransson, G., Hrastinski, S., Jaldemark, J., Lindberg, O., Lundin, J., Svensson, L. & Öberg, L. (2018). On the Swedish National Grade School for Digital Technologies in Education – GRADE : Expectations and experiences of doctorial students and supervisors. ICERI2018 Proceedings. P. 769-774. 10.21125/iceri.2018.1164 [More information]
Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2017). Conditions for implementing ICT in Swedish upper secondary schools: How national strategies for implementation relate toexisting local educational practices. . [More information]
Lindberg, O., Olofsson, A., Fransson, G. & Hansson, A. (2017). Developing awareness of digital competence and skills through dialogue – a methodological reflection. INTED2017: 11th International Technology, Education and Development Conference. P. 5679-5686. 10.21125/inted.2017.1329 [More information]
Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Exploring a conceptual framework to understand how principals balance the partly contradictory tasks of evaluating and supporting newly qualified teachers. . [More information]
Olofsson, A., Lindberg, O. & Fransson, G. (2017). Structure and support rather than state of the art technology – Mapping students´ talk about Information and Communication Technology in Upper Secondary Schools. The International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2017) Proceedings. P. 285-295. [More information]
Holmberg, J., Masoumi, D., Elm, A., Fransson, G., Westelius, C., Björkman, A., Stake-Nilsson, K. & Toratti-Lindgren, M. (2017). Teachers’ and students’ understanding and use of ICT for teaching and learning – Combining different perspectives and methodologies in research on technology-enhanced learning. . [More information]
Holmberg, J., Fransson, G. & Fors, U. (2017). Teachers’ reframing of practice during a design-based research project. <em>The International Conferenceon Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2017) Proceedings</em>. P. 378-388. External link [More information]
Lindberg, O., Olofsson, A. & Fransson, G. (2016). Contrasting Views – Student and Teachers Perceptions on ICT in Eduation. ICITE 2016, PROCEEDINGS : International Conference on Information COmmunication Technologies in Education. P. 1-10. External link [More information]
Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2016). Policy Narratives VS. The Actual Use of Digital Technologies. Practices That Never Meets?. . [More information]
Grannäs, J., Fransson, G. & Frelin, A. (2016). Principals’ assessments of NQTs’ competences : The use of informal and interpersonal sources of information for assessment. 2016 annual meeting of the American Educational Research Association. [More information]
Frelin, A., Grannäs, J. & Fransson, G. (2016). Relational Dimensions of Policy Enactment : Principals' Experiences of Relations With Newly Qualified Teachers During the Teacher Registration Reform. . External link [More information]
Olofsson, A., Lindberg, O. & Fransson, G. (2016). What do upper secondary school teachers want to know from educational research on ICT in teaching and learning?. . [More information]
Aspfors, J. & Fransson, G. (2015). A metasynthesis of research on mentor education : three emerging dimensions. . External link [More information]
Fransson, G. (2015). Digital Dilemmas in Dilemmatic Space(s) : Analysis of a Digitalized Society. . External link [More information]
Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J. (2015). Resources and Support for Principals’ Assessment of Newly Qualified Teachers During a Teacher Registration Reform. . P. 1076-. [More information]
Fransson, G., Gallant, A. & Shanks, R. (2015). Standards for Newly Qualified Teachers in Australia, Scotland and Sweden : a Comparative Analysis of Focus and Rationales. . P. 2753-. [More information]
Fransson, G. (2015). Symposium Practices of Mentoring (Part III) : ICT Mentoring Practices and the Potential Impact of Teacher Standards. . P. 1104-. [More information]
Fransson, G. (2015). Web-based Education for Mentors of Newly Qualified Teachers : Challenges and Opportunities. . P. 2752-. [More information]
Fransson, G. (2014). Comparing Finnish and Swedish educational culture and the impact on national mentoring approaches. . [More information]
Fransson, G. (2014). Educational culture and the impact on national mentoring approaches : Comparing issues of trust, research-based development and ideology in a Finnish and Swedish educational context. AERA conference, digital database. [More information]
Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J. (2014). Exploring a conceptual framework for research on Induction and Mentoring : Combining Policy enactment, task perception, and agency. AERA conference, digital database. [More information]
Aspfors, J. & Fransson, G. (2014). Forskning om mentorsutbildningar : en meta-syntes. . [More information]
Fransson, G. (2014). Making sense of a digitalised society? Manoeuvring a digital dilemmatic space. . [More information]
Fransson, G. & Aspfors, J. (2014). Research on mentor education : an overview and meta-synthesis. . [More information]
Fransson, G. (2014). Teacher Registration and Mentoring in Sweden. . [More information]
Frelin, A. & Fransson, G. (2014). Teacher-student relationships matter : relational dimensions of teacher commitment to students. Teachers matter - but how?. [More information]
Fransson, G. (2013). A teacher registration reform that transforms the ‘educational space’ : An analysis of changing roles, relations, powers and positions. . [More information]
Aspfors, J., Kemmis, S., Fransson, G. & Edward-Grove, C. (2013). Contested Architectures of Mentoring : Support, Supervision or Collective Self-Development. . [More information]
Kochan, F., Feldman, P., Hager, M., Dominguez, N., Searby, L., Brondyk, S., McMahan, S., Fransson, G., Green, A., Myers, S., Green, A. & Kent, A. (2013). Creating a Comprehensive Mentoring Research Agenda: Literature Reviews and Future Directions. . [More information]
Fransson, G. (2013). Discussant in the Symposia "Research on Practices of Teacher Induction Part II". . [More information]
Fransson, G. & Frelin, A. (2013). Highly Committed Teachers: What Makes Them Tick? : A Study of Sustained Commitment from a Longitudinal Perspective. . [More information]
McMahan, S. & Fransson, G. (2013). Mentoring Policy Research: What's Out There?. . [More information]
Fransson, G. & Frelin, A. (2013). Professional (Non-)Commitment? : Dilemmas in Teachers’ Task Perception in Relation to Documentation. . [More information]
Fransson, G. (2012). Head Teachers on Evaluating Newly Qualified Teachers’ Competencies – What to Focus on and How.. <em>Teachers’ Life-cycle from Initial Teacher Education to Experienced Professional</em>. Brussels: Association for Teacher Education in Europe (ATEE). P. 74-90. [More information]
Frelin, A., Nordänger, U., Lindqvist, P. & Fransson, G. (2012). Lessons learned – changing times : 87 former teacher graduates on their careers during 15 years. . [More information]
McMahan, S., Hager, M., Dominguez, N., Brondyk, S., Fransson, G., Green, A., Myers, S. & Kent, A. (2012). Mentoring Across Professions and National Borders: Expandingthe AERA International Mentoring Network : AERA sessions: Invited session April 16 at AERA-conference.. . [More information]
Fransson, G. & Grannäs, J. (2012). Mentors and mentoring in a dilemmatic space : Analysis of changed preconditions for mentoring due to a Teacher Registration Reforms. . P. 4-17. [More information]
Fransson, G. & Grannäs, J. (2012). Mentors, Mentoring and Dilemmatic Spaces: A contribution to theoretical renewal for understanding mentoring<em> </em>. . [More information]
Fransson, G. (2012). Policy borrowing, but what about policy learning? Analyses of the changing roles, relations, power and position of the educational space when implementing a teacher registration reform.. . [More information]
Fransson, G. (2012). Pre-School Managers on Evaluation Newly Qualified pre-school Teacher’s Competencies for Teacher Registration. . [More information]
Fransson, G. & Frelin, A. (2012). “You’re never finished” : Teachers on commitment, professional struggle and positioning during 15 years of change. . [More information]
Fransson, G. & Holmberg, J. (2011). Developing digital literacy and digital competence in teacher education : Challenges, dilemmas and opportunities identified through self-study methodology. . [More information]
Fransson, G. & Grannäs, J. (2011). Dilemmatic Spaces in Teachers Work : Towards a Conceptual Framework for Dilemmas in Teachers Work. . [More information]
Fransson, G., Jokinen, H. & Klages, W. (2011). Education of Mentors. . [More information]
Fransson, G. & Grannäs, J. (2011). New Regimes of Assessment, Grading and Accountability : Analysing Reform-based Dilemmas in Educational Settings. . [More information]
Fransson, G. (2011). Teacher Registration Reform in Sweden : Opportunities, Challenges and “business as usual". . External link [More information]
Fransson, G. (2011). Teacher registration, the state and the teacher : Analyses of changing roles, relations, identities and positions. . [More information]
Aspfors, J., Fransson, G. & Heikkinen, H. (2010). Collaboration or assessment? Some perspectives on mentoring in Finland and Sweden.. The conference Promoting Learning and Well-Being of Students and teacher at University of Jyväskylä, Finland, 7-9 June 2010. : Paper Presented 7 June. [More information]
Fransson, G., Jokinen, H., Heikkinen, H. & Eisenschmidt, E. (2010). Mentoring Formally or Informally? Dilemmas and Paradoxes of Mentoring and Education for Mentors.. . [More information]
Fransson, G., Heikkinen, H. & Jokinen, H. (2010). Newly Qualified Teachers in Northern Europe – Research and Development Network (Poster). . [More information]
Fransson, G. (2010). Qualifications and training needed by mentors : Swedish, Norwegian and Estonian examples. . [More information]
Fransson, G. (2009). Induction-forskningen vid Högskolan i Gävle samt nätverket NewlyQualified Teachers in Northern Europe— Research and Development Network (NQTNE). . [More information]
Fransson, G. (2009). Knowledge input in responses to a government inquiry concerning probationary year for new teachers : the role of mentors and headmasters. . External link [More information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (2008). Lärarlegitimation - dilemman och möjligheter förskolledare och mentorer vid bedömning. . [More information]
Fransson, G. (2007). Diversities in different educational settings : a comparative study of communicative conditions and the process of professionalisation for commissioned officers and school teachers. . [More information]
Fransson, G. (2007). En sammenlikning mellom skole og det militære når det gjelder spørsmålet om innføring i yrket. . [More information]
Fransson, G. (2006). Induction in different professions — trends and tails. . [More information]
Fransson, G. (2005). Dokumentation för kvalitetsutveckling : Olika sätt att dokumentera nya lärareserfarenheter. . [More information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (2005). Veiledning av nyutdannede lærere i Sverige. . [More information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (2005). Vilka är förutsättningarna för en bra grundskola och desslärare i framtiden?. . [More information]
Fransson, G. (2003). Tomrum, teori och praktik : Nedslag i aktuellprofessionsforskning. . [More information]
Fransson, G. & Morberg, Å. (2002). Influences in Sweden of an International Project of Education : The influence, in the Swedish context, of the project "Comparative study of the Induction Programmes in Europé", carried out by working group nr 9 in ATEE. . [More information]

Licentiate thesis

Fransson, G. (2001). Att stödja flygförares utveckling – en studie av instruktörsbeteenden under övning i flygsimulator. Lic.-avh. , 2001. Stockholm: Försvarshögskolan:n. 88 s. (Försvarshögskolans acta. D 6) [More information]

Reports

Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Rektorer och lämplighetsprövningen av nyutbildade lärare : En rapport från forskningsprojektet Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare: En studie av rektorers förändrade arbetsvillkor efter införandet av lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. 56 p. (FOU-rapport 45) External link [More information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å., Nordqvist, I., Hallström, M. & Lindgren, U. (2010). Professionell och/eller legitimerad? Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling.. Stockholm: Vetenskapsrådet. 6 p. (Vetenskapsrådets rapportserie 15) [More information]
Fransson, G. (2003). Delrapport I : Bakgrund, metod och genus. Fördjupningsprojektet jämförelser mellan nyblivna fänrikars och nyblivna lärare gällande deras första yrkesverksamma år.. Stockholm: Försvarshögskolan. ILM. (FoT-rapport juni 2003. FoT 7.) [More information]

Other

Fransson, G. & Lindberg, O. (2012). Policy and use of Digital Technologies : Two sides of a coin that never meets?. [More information]
Published by: Karin Meyer Lundén Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2018-07-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)