Anneli Frelin, professor didaktik vid Högskolan i Gävle. Bild tagen 190206.

Anneli Frelin

Professor i didaktik

E-post:  anneli.frelin@hig.se

Telefon: 
Direkt: 026-64 81 43
Mobil: 0721-11 74 94

Forskargrupp: ROLE - Research on Learning Environments

Aktuella forskningsprojekt

CoReD - Collaborative ReDesign with schools

(2019-2022)

Finansiär: ERASMUS+

 

Multifunktionshus Södra Hemlingby

(2019-20)

Finansiär: GavleFastigheter

Laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö i Hudiksvall

(2017-2019)

Finansiär: Vinnova i samarbete med Hudiksvalls kommun, RISE Acreo och Fiber Optic Valley. Projektet syftar till att studera pedagogiska processer i skolmiljöer som byggs om som så kallade verklighetslabb. I en iterativ process testas och förändras lokaler och design i samarbete med lärare och elever, för att hitta nya och bättre aktivitetsanpassade utbildningsmiljöer.

From Design to Practice in Nordic School Environments

(2018-19)

Finansiär: VR NOS-HS Nätverksprojekt.

Avslutade forskningsprojekt


Senaste publikationerna

Frelin, A. & Fransson, G. (2019). Principals’ experiences of changes in relationships with newly qualified teachers resulting from a teacher registration reform. International Journal of Educational Management, 33 (4), 556-568. 10.1108/IJEM-02-2018-0076 [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2020). Safe and unsafe school environments through the eyes of the students. Understanding European School Buildings : Policies, People and Practices. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Konflikthantering i skolan : Ett ekologiskt perspektiv. Skolans konflikter : Vad varje lärare bör veta. Lund: Studentlitteratur AB. S. 75-92. [Mer information]
Frelin, A. (2019). Comparisons Across Borders : The Professional Territories of Teachers and Social Pedagogues. . [Mer information]
de Laval, S., Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Ifous fokuserar: Skolmiljöer - Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö. Stockholm: 67 s. (Ifous rapportserie 2019:2) Länk [Mer information]
Publicerad av: Anneli Frelin Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)