Anneli Frelin, professor didaktik vid Högskolan i Gävle. Bild tagen 190206.

Anneli Frelin

Professor i didaktik

E-post:  anneli.frelin@hig.se

Telefon: 
Direkt: 026-64 81 43
Mobil: 0721-11 74 94


Aktuella forskningsprojekt

Laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö i Hudiksvall

(2017-2019)

Finansiär: Vinnova i samarbete med Hudiksvalls kommun, RISE Acreo och Fiber Optic Valley. Projektet syftar till att studera pedagogiska processer i skolmiljöer som byggs om som så kallade verklighetslabb. I en iterativ process testas och förändras lokaler och design i samarbete med lärare och elever, för att hitta nya och bättre aktivitetsanpassade utbildningsmiljöer.

Skolans nya rum

(2018-2019)

Finansiär: IFOUS i samarbete med Arkitekturanalys. Projektet riktas mot fem storstadskommuner och syftar till att utvärdera befintliga skolmiljöer samt ge underlag för planering och beslut inför framtida skolhusbyggen eller renoveringar. Dessutom utvärderas en metod med gå-turer och en kunskapsöversikt genomförs.

From Design to Practice in Nordic School Environments

(2018-19)

Finansiär: VR NOS-HS Nätverksprojekt.

Avslutade forskningsprojekt


Senaste publikationerna

Frelin, A. & Fransson, G. (2019). Principals’ experiences of changes in relationships with newly qualified teachers resulting from a teacher registration reform. International Journal of Educational Management, 33 (4), 556-568. 10.1108/IJEM-02-2018-0076 [Mer information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2020). Safe and unsafe school environments through the eyes of the students. Understanding European School Buildings : Policies, People and Practices. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Konflikthantering i skolan : Ett ekologiskt perspektiv. Skolans konflikter : Vad varje lärare bör veta. Lund: Studentlitteratur AB. S. 75-92. [Mer information]
Frelin, A. (2019). Comparisons Across Borders : The Professional Territories of Teachers and Social Pedagogues. . [Mer information]
de Laval, S., Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). <em>Ifous fokuserar: Skolmiljöer - Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö</em>.. Stockholm: (Ifous rapportserie 2019:2) [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)