Artiklar

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Elm, A. & Nordqvist, I. (2019). The research circle - a tool for preschool teachers’ professional learning and preschool development. European Journal of Teacher Education. 10.1080/02619768.2019.1652899 [Mer information]
Nilsson, P. & Elm, A. (2017). Capturing and Developing Early Childhood Teachers’ Science Pedagogical Content Knowledge Through CoRes. Journal of Science Teacher Education, 28 (5), 406-424. 10.1080/1046560X.2017.1347980 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Morberg, Å., Löfmark, A., Elm, A., Andersson, M., Norlén, A., Fransson, G. & Öhlund, L. (2001). Anledning till handledning : ett tvärprofessionellt samarbete kring den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen, den klinisk/praktiska delen i sjuksköterskeutbildningen och den praktiska delen i sociala omsorgsutbildningen. Didaktisk Tidskrift, 11 (3-4), 213-337. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)