Böcker


Böcker

Elm Fristorp, A. & Johansson, I. (red.) (2015). Professionellt lärande i förskolan - med utgångspunkt i hållbar utveckling. Stockholm: Liber. [Mer information]
Elm Fristorp, A. & Lindstrand, F. (2012). Design för lärande i förskolan. Stockholm: Norstedts Förlag. 208 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Elm Fristorp, A. (2012). Design för lärande : barns meningsskapande i naturvetenskap. Diss. , 2012. Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 312 s. (Doktorsavhandlingar från Institutionen för pedagogik och didaktik 11) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Elm, A. (2017). "Det är något i luften!" - barns meningsskapande om luft. Didaktik i omvandlingens tid : Text, representation och design. Stockholm: Liber. S. 105-113. [Mer information]
Elm Fristorp, A. (2016). Tecken på lärande - att fånga barns meningsskapande inom naturvetenskap. Naturvetenskap i ett förskoleperspektiv. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 171-184. [Mer information]
Björklund, E. & Elm, A. (2003). Samlärande barn konstruerar sig själva. Lek, musik, könsroller och centrala begrepp : Fyra exempel på sociala konstruktioner. Stockholm: HLS Förlag. S. 7-21. [Mer information]

Licentiatavhandling

Elm, A. (2008). Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en förskoleklass. Lic.-avh. , 2008. Stockholm: Stockholms universitet. 103 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)