Publikationer

Här listas vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DIVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter | Recensioner | Övrigt


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Söderhäll, B. (2014). Taking Out a Course in the Direction of Trust. Journal de l'association Comenius/Jóurnal of the Comenius Association, 23 (23), 40-42. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2013). Let Us Take A Walk Talk. Journal de l'association comenius/journal of the comenius association, September (22), 15-18. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Söderhäll, B. (2018). En undflyende pojkorkester med namn efter Joe Hill - vad var det för några?. Arbetarbladet, 22 juni, 23-. [Mer information]
Söderhäll, B. (2018). Om barn med namn och barn utan. Arbetarbladet, 13 juli, 19-. [Mer information]
Söderhäll, B. (2018). Rikedom i Svenska noveller : Bokrecension: Svenska noveller från Almqvist till Stoor. Arbetarbladet, 1 augusti. [Mer information]
Söderhäll, B. (2018). Tips på läsning som räcker hela sommaren. Arbetarbladet, 15 juli, 18-19. [Mer information]
Söderhäll, B. (2017). In Search for a Didactic Room : Entering the Idea of a Didactic Room. Journal de l'association comenius/Journal of the Comenius Association, - (26), 12-14. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2017). Om namnlöshetens trauma – och livsnödvändig läsning : Essay. Arbetarbladet, 5 februari, 22-23. [Mer information]
Söderhäll, B. (2016). Jag bekänner. Jag har stulit.. Arbetarbladet, 23 juli, 22-23. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2015). En dagens dikt. Arbetarbladet (7 aug). Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2014). Kvinnolivet före pillret : Ny bok. Arbetarbladet, 27 okt., 27-. [Mer information]
Söderhäll, B. (2014). November – och 60 år sedan Stig Dagerman dog : Husmoderns Dagerman. Arbetarbladet (5 november), 26-27. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2014). Till Tadeusz Rósewicz (1921–2014). Arbetarbladet, maj (6:e). Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2012). Jag beundrar Dagermans sans : Elfriede Jelinek till Parnass läsare. Litteraturtidningen Parnass (4), 14-15. [Mer information]
Söderhäll, B. (2012). Le Clézio i Dagermans skog. Litteraturtidningen Parnass (4), 16-18. [Mer information]
Söderhäll, B. (2012). Så där blir det inte när jag läser : Krönika. Skolvärlden (9), 13-13. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2012). Tre röster om Dagerman : Nedtecknade under en samtalskväll på Dramatens lilla scen hösten 2010. Litteraturtidningen Parnass (4), 26-27. [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Fotbollens Zinedine Zidane och en massa poeter. Gefle Dagblad, 14 juni. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Dags för litterära gissningar! : Nobelpriset. Gefle Dagblad, oktober (7). [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Litteratur och frihet - ett samtal i London : Mötet. Gefle Dagblad (12 dec). [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Med Le Clézio i Dagermans skog. Gefle dagblad (27 februari). [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Möte med poeter. Gefle Dagblad, november (17). [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Om några häften : bildning. Gefle Dagblad (17 mars). [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Saker som stack av : Bokmässan. Gefle Dagblad, september (30). [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). En rörd Le Clézio i Dagermanland : litterär salong. Parnass : de litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker (4), 26-27. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Dags för filosofi!. Tidningen Kulturen, 3. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). De unga och Stig Dagerman. Parnass (3), 16-18. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). En fransk Dagerman : om den franska tidskriften Marginales Dagermanutgåva. Gefle Dagblad (27 april). [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Gör skolan frivillig!. Gefle Dagblad (26 april). [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Men var inte VI först?. Gefle Dagblad (23 maj). [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Förklara då, Einstein!. Gefle Dagblad (20 april). [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Insikt med utsikt från en monter. Gefle Dagblad (26 september). [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Sommarlitteratur! : kåserande text med förslag på sommarläsning, exempel Nuruddin Farah, Tahar Ben Jelloun, Paul Ricouer och Milnes Nalle Puh. Gefle Dagblad (19 juli). [Mer information]
Söderhäll, B. (2004). I samtal med Stig Dagerman. Arbetaren (45), 14-15. [Mer information]
Söderhäll, B. (2004). Samtal med författaren. Ariel: tidskrift för litteratur (6), 51-55. [Mer information]
Söderhäll, B. (2001). En dag om året - Stig Dagermanpriset/Stig Dagermanpristagarna. Bibliotek i länet, nr 2, s 8-9;10-11. [Mer information]
Forsgren, U. & Söderhäll, B. (2001). Stig Dagerman och barnet. Bibliotek i länet (2), 4-7. [Mer information]
Forsgren, U. & Söderhäll, B. (1999). Barnet och världen. Parnass (3), 19-21. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Bibliografi. Parnass (3), 28-30. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Stig Dagermansällskapet. Parnass (3), 31-33. [Mer information]
Söderhäll, B. (1995). Barnets gåta : på FN-dagen en dikt av BS. Gefle Dagblad (24 oktober). [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Div. opublicerade Dagsedlar. Ariel (2-3), 23-24. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Pannkaka på onsdagar. Provins (4), 11-14. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Stig Dagerman-sällskapet. Kulturrådet (5), 39-46. [Mer information]
Söderhäll, B. (1987). Mannen som skrev i sanden. Folket i Bild/Kulturfront (13), 12-13. [Mer information]
Söderhäll, B. (1986). En lärorik historielektion. Folket i Bild/Kulturfront (13), 16-17. [Mer information]
Söderhäll, B. (1982). Samhällsutveckling. Från Gästrikland, 27-34. [Mer information]

Böcker

Söderhäll, B. (2013). Sjordingar från Dalälvens brink : Dikter i sju ord om värme och kyla, mörker och ljus. Spånga: Beijbom Books. 108 s. [Mer information]
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (red.) (2012). Inner Mindscape and Outer Landscape : Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum. Gävle/Söderhamn: ECECC. 130 s. Länk [Mer information]
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (red.) (2012). Inre och Yttre Landskap : Att införliva en kultur av företagsamhet och kreativitet i lärandet. Gävle: ECECC. 130 s. Länk [Mer information]
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (red.) (2012). Krajina cnitrní mysli a okolního sveta : Zavádeni podnikavosti a kreativity do výuky. Söderhamn/Dobrá Voda, Tjeckien: ECECC/EU. 122 s. Länk [Mer information]
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (red.) (2012). Panorama mentale interno e panorama esterno : Radicare una Cultura de Intraprendenza e Creatività nel piano formativo. Gävle: ECECC. 128 s. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2012). Réflexions sur le lac long/Speglingar i den långa sjön : Pour vous, et spécialement pour vous/Till dej och särskilt till dej. Spånga: Beijbom Books. 95 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (2011). Spegelbilder : Poetiska återspeglingar i fem delar: lento i dur och moll. Göteborg: Beijbom Books. 93 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (2011). Spegelblänk : Poetiska återspeglingar i fem delar: sordo i B-moll. Göteborg: Beijbom Books. 143 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (2011). Spegelskärvor : Poetiska återspeglingar i fem delar: saltando i C-dur. Göteborg: Beijbom Books. 96 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (2011). Spegelverk : Poetiska återspeglingar i fem delar: buffo i A-dur. Göteborg: Beijbom Books. 76 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (2011). Spegelvändor : Poetiska återspeglingar i fem delar: recitando i E-moll. Göteborg: Beijbom Books. 55 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Speglingar i den långa sjön. Göteborg: Beijbom Books. 163 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (red.) (2008). Stig Dagermanpriset 2008 till Jean-Marie Gustave Le Clézio : En dag om året. Skutskär: Stig Dagermansällskapet. 16 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (red.) (1998). En dag om året : svenska författares texter till det svenska folkbiblioteket. Torsby: Heidruns förlag. 85 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Söderhäll, B. (2014). With a Little Help From My Friends : Is There a We? – Reflections on European Identity. Gibt es ein Wir? : Reflexionen zu einer europäischen Identität. Berlin/Münster/Wien/Zürich/London: LIT Verlag. S. 83-102. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Samhällsutveckling slår upp dörrarna. Torsten Billman: Bildmakaren. Värnamo: ABF Norra Halland, Kungsbacka. S. 212-229. [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Temaartiklar: Nobelpriset : Litteratur. Nationalencyklopedin 2008:33. Malmö: NE Nationalencyklopedin AB. S. 164-. [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Stigrikt land. Den ultimata flirten med Sandvikens kommun. Kungsgården: Rosenlöfs bok. S. 78-83. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Efterord. Stig Dagerman i ögonblicksbilder : [trettionio texter och ett foto ur familjealbumet]. Skutskär: Stig Dagermansällskapet. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Efterord. Om jag vore vatten : dikter av Ahmad Shamloo. Skutskär: Stig Dagermansällskapet. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Dagerman reads the news . Stig Dagerman et l'Europe : perspectives analytiques et comparatives. Paris: Didier. S. 101-105. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Efterord. Vårt behov av tröst är omättligt. Skutskär: Stig Dagermansällskapet. [Mer information]

Konferensbidrag

Vilhelmson, P. & Söderhäll, B. (2009). Att arbeta med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning. HSS09 Högskolor och samhälle i samverkan. Söderhamn: CFL-Söderhamn. S. 39-. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Vi ska tala om litteratur eller Kan vi vara utan gemensamma referenser?. Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning, Første nordiske konferanse i Oslo 14-16 maj 2007 : Litteratur- og tekstdidaktiske emner. [Mer information]
Vilhelmson, P. & Söderhäll, B. (2005). The Independent School of Sventon : A Part of Public Sphere Rethought and Remade by Entrepreneurs. A New Framework for the Organization and Operation of Schools and a Strategic Use of School Actants and Professional Knowledge. Trading Wor(l)ds : rapport från RENT en forskningskonferens. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 47-59. [Mer information]

Rapporter

Brunåker, S., Gaddefors, J., Kurvinen, J., Mickelsson, K., Nyström, H., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (2005). Trading wor(l)ds : rapport från RENT en forskningskonferens. Gävle: University of Gävle. 59 s. (Working paper 31) [Mer information]
Söderhäll, B. (2004). SHOW UNIT på Skutskärs bibliotek 5-29 januari 2004 : Studie av Show Unit för Riksutställningar. Riksutställningar. Länk [Mer information]

Recensioner

Söderhäll, B. (2018). Makalöst spännande i Pullmans nya bokserie : NY BOK , Philip Pullman "Lyras färd", första delen i trilogon "Boken om stoft"Översättning Helena Ridelberg (Natur & Kultur). Gävle: Arbetarbladet. Gävle: S. 18-19. [Mer information]
Söderhäll, B. (2018). "Strömavbrottets barn": En nödvändig samling texter : Ny bok. Gävle: Arbetarbladet Kultur. Gävle: S. 23-. [Mer information]
Söderhäll, B. (2018). Så skönt att läsa sonetter långsamt : Bengt Söderhäll har "riktigt kul" tillsammans med Gävlesonen Lars Anders Johanssons sonetter.. Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: S. 16-. [Mer information]
Söderhäll, B. (2018). Öst är öst och väst är väst - hos Adonis kan de mötas : BOKAdonis: BOKEN platsens gårdag nu III. Översättning Hesham BahariFörlag: Alhambra. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: S. 19-. [Mer information]
Söderhäll, B. (2017). Ariana Grande och Dagermanpristagaren : Kultur:betraktelse. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: S. 23-23. [Mer information]
Söderhäll, B. (2017). Bengt Söderhäll om andras trädgårdar – "poetiska symfonier i läsandets konsertsal" : Om böckerna är poesi, bör kanske även recensionen vara poesi! Bengt Söderhäll prövar en annan form för att säga sin mening om två aktuella diktsamlingar – lästa med stor behållning. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: [Mer information]
Söderhäll, B. (2017). Den svenska (litterära) modellen : Ny bok. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: S. 18-19. [Mer information]
Söderhäll, B. (2017). Den vackraste tidskrift som skådats : Tidskrift. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: S. 22-22. [Mer information]
Söderhäll, B. (2017). Dubbelt upp av Pancrazis sinnliga prosa : Ny bok. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: [Mer information]
Söderhäll, B. (2017). Hennes gastkramande ensamhet : Recension av Nina Bouraouis "Strändernas skönhet"Översättning Maria BjörkmanElisabeth Grate Bokförlag. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: S. 27-. [Mer information]
Söderhäll, B. (2017). Irriterande intressant av Pentti Saarikoski : Ny bok. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: S. 22-. [Mer information]
Söderhäll, B. (2016). Gripen av Ostens demoner : sagolikt nödvändig film. Arbetarbladet. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2016). Hemliga dagböcker – struntprat : Böcker. Gävle: Mittmedia. Arbetarbladet. Gävle: Mittmedia. [Mer information]
Söderhäll, B. (2016). Läses lååångsamt. Sundsvall: Sundsvalls tidning AB. Sundsvalls tidning. Sundsvall: Sundsvalls tidning AB. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2015). Dagerman i The New York Review of Books. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2015). Kraften i detta får mig att glömma potatiskastrullen : Ny bok: Varje dag är tjuvens dag av Teju Cole i översättning av Ragnar Strömberg, Natur & Kultur. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2015). Noréns sympatiska ordplantor : Ny bok. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2015). Söderhäll minns Galeano : Vi talade om fotboll och folkbibliotek. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2015). Sökarblick, mod och osäkerhet på bokmässan. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2014). Den kenyanska mästaren : Ngũgĩ wa Thiong’o: "Floden mellan bergen" Översättning: Philippa WikingFörord Mikaela Lundahl"Om icke vetekornet"Översättning: Torsten Hansson Förord Stefan Helgesson"Djävulen på korset" Översättning: Alexander Muigai Förord Stephan LarsenSamtliga romaner ges ut av Modernista. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2014). Lars Noréns nya idisslande : Ny bok: Lars Norén "Ingen", Albert Bonniers. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: [Mer information]
Söderhäll, B. (2014). När Sverige blev nazistisk lydstat : Ny bok: Kafkapaviljongen av Tony Samuelsson. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2014). The Beatles kommer för mig : Ny bok. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: [Mer information]
Söderhäll, B. (2013). En Julia för vår tid : Ny bok. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: S. Del 2:2-Del 2:3. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2013). Fatta Norén rätt! : Ny bok: En dramatikers dagbok 20052012. Gävle: Arbetarbladet. Gävle: Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2013). Fulks på Ramble i Bäck. Gävle: AB Arbetarbladet. Arbetarbladet. Gävle: AB Arbetarbladet. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2013). Munro hyllar Stig Dagerman. Gävle: AB Arbetarbladet. Arbetarbladet. Gävle: AB Arbetarbladet. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2012). Bernhard och Wittgenstein : Emellanåt kan det vara lugnande att tänka att allt läst och gjort är slump och tillfällighet.. Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2012). Och sommaren som är tolkningens tid : Semestern är en tid för tanken. Det menar Bengt Söderhäll och rekommenderar tre böcker av Bengt Kristensson Uggla.. Gävle: Gefle Dagblad. Gefle Dagblad. Gävle: Gefle Dagblad. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2011). Boken : Ord på en rulle. Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2011). I Swahns värld :  . Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2011). Mötet : Tre språk i samma nu. Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2011). Pikaresk väl värd många läsare :  . Gefle Dagblad. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2011). Stunder av hetta & vägval :  . Gefle Dagblad. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Avslöjande, beslöjande :  . Gefle Dagblad. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Bearbetar & återberättar :  . Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Dagerman på Dramaten : Seminarium. Gefle Dagblad. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Danny Boy och hans band håller greppet som sin idol : På scen: Cash Is King. Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Det blev inget Nobelpris. Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Hammarén kan bidra till bättre kvalitet. Gävle: Gävletidningar. Gefle Dagblad. Gävle: Gävletidningar. [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Litterär röst i från Afrika :  . Gefle Dagblad. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Lotta Lotass - bara för de invigda? : Boken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Lyhörd världspremiär : Moment:teater i Gubbängen hade världspremiär på sin föreställning ”De dömdas ö” i fredags. Gefle Dagblad. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Rapport från Mässan : Bokmässan. Gefle Dagblad. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Tack, Uggla, för den biografin :  . Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: S. 27-. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Tjugotvå år plus ett med Stig Dagerman. Parnass. S. 10-11. [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Tre språk, sida vid sida :  . Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Vidundret - vad döljer sig under ytan?= : Teater. Gefle Dagblad. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Camus 40 år senare. Gefle dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). En vidrig historia :  . Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Ett estetiskt perspektiv : Boken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Förnyar och fördjupar. Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Går det här, månne?. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Inget smickrande självporträtt.... Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Räkna med rösten!. Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Självklara van Gogh : Utställningen. Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Skröna och skön litteratur. Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Uttern hos Puh utterst tveksam. Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Valet inuti : Boken. Gävle: Gefle Dagblad. Gävle: [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Ack att få vara i Vara : Boken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Afrikanen : porträtt av en far. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Botanikens Mozart : en entreprenör. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Döden kom emellan. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). En av de intressantaste : Boken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). En mästerlig tonträff. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Frostensons kör av röster i strilande regn. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Gott med Gibbons : På scen. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Kanon? : kulturkrönika. Gefle Dagblad. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Kontinentala berättelser : Boken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Leonard Cohen är makalös. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Lorca nyöversatt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Lovar gott. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Med håller jag inte! : debatt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Nytt, grekiskt ljus!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Om Martinson med mera. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Selma 150 år idag : minnesvärt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Steve Windwood : rock: Nine Lives. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Vad är flum? : kulturdebatt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Var Sisyfos lycklig? : Annika Thors ungdomsroman. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Wiehe och Werup 38 år senare : nöje: Spegeln. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Befria forskningen!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Detta går utanpå det mesta!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). En fransk Dagerman. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Hur kul som helst. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Inga bra försök. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Inget besvär med Dagerman i Göteborg. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Lill-Babs hemlig gäst i Drömfabriken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Magnifik återförening. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Om litterär kanon. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Osannolik kväll på Holmarna. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Pazzning till Ekelöf om hösten. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Renaud - fransk sångare och låtskrivare. Tidningen Kulturen. S. 9-. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Rika råd!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Sensommarläsning. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Starkt!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Stig Dagerman på Samos. Tidningen Kulturen. S. 20-. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Stort jubel för jul i folkton. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Ta myten på inandning. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Visst kan kvinnliga singer/songwriters. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Aurélia och härfågeln i Camargue. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Beatles i våra hjärtan. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Dagerman, konsten och vetenskapen. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Joana Amendoeira - fängslande fadista. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Minnet och kraften. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Möller leder Gävle in på nya musikaliska vägar. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Numminen har en känsla som smittar. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Några böcker tänkta för unga. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Steve Gibbons : grädde på moset. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Teaterfestival!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Turnépremiär för "I Alperna". Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Vad var det som hände, egentligen? : så kändes VM-finalen i Frankrike. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Visor och maskinrock i ett. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2005). Bok i egen rätt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2005). En handfull böcker för barn och unga. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2005). Europeiskt samtal. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2005). Gnager och rättar till.... Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2005). Gung, kraft, och samspel. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2005). Hemingway, utav helvete!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2005). Lek och jonglerande med välkänd musik. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2005). Lite Irinjalakuda i Järvsö. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2005). Läsa Röda Rummet? Varför det?. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2005). Musikelever fick lektion - av brittisk gitarrguru. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2005). Omtumlande läsning. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2005). Pavarottis åldrade röst vacker på ett annat sätt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2005). Starkast hittills, Potter!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2005). Vallgren bjöd på en generös julshow. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2004). 50 år efter hans död. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2004). En saga är en saga är en saga. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2004). Kulturellt kapital - då. Aftonbladet. [Mer information]
Söderhäll, B. (2004). Men oj, en sked far i golvet och fyller tystnaden. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2004). Omöjlig resa. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2004). Rapport från Rennes. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2004). Tidskrifter jag inte visste att jag behövde. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Ett sånt försvarstal!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Fullt ös med fioler och mandoliner. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Förförd av fysik. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Groteskt och burleskt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Helbra musikföreställning. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Högsta klass, Totta!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Johanssons ljusa kraft i mörk berättelse. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Kväll i fabriken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Länge leve julens mångfald. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Läsa, sömma, sy. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). När slumpen spelar tärning. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). När är kommer "Att döda ett barn" hit?. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Paradis med svärta i Saddams Irak. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Paradis med svärta i Saddams Irak. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Siffror, siffror, siffror.... Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Skjut på deckaren!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Som protesterade en ängel över poetens ord.... Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Som protesterade en ängel över poetens ord... : Bengt Söderhäll hör poesi genom midsommarregnet. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Triss i tidskrifter. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Visst är naturvetenskap rock'n' roll!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Att arkivera en spillkråka. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Att arkivera en spillkråka : Betraktelsen. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Att tänka så det räcker. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Chock-Pelle har ärats med ett sällskap. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Dagerman under lupp - allt handlar om friheten : Avhandling. Arbetaren. S. 12-12. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). En gemensam resa i medmänsklighet. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). En nobelpristagare?. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Ester! Ester! : Tidskriften. Gefle Dagblad. [Mer information]
Ahne, I. & Söderhäll, B. (2002). HiG har ännu inte nått fram. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Linné tovar fyrar. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Mina favoriter. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Röd som Rosens namn. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Röst med mening. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Starka rader i diktens sjukjournal. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Stulna idéer med egen lyster. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Tid för vuxenblivande. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Tre miljoner böcker brann upp!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Trädgårdens poesi flyttade in. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Trädgårdens poesi flyttade in : Mötet. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Urstark roman av en berättare av rang. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2002). Urstark roman av en berättare av rang : Bengt Söderhäll sitter på en mjölkpall och förundras över Lotta Lotass uppslagsrika språk. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2001). En möjlig upplysníng i en ny tid : Minnesvärt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2001). Fina bilder väver fram små berättelser : Bilderböcker. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2001). Harry Potter här igen!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2001). Lite à la Hedenvind. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2001). Nyfiken på sina gamla romanpersoner : Mötet. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2001). Plastigt plotter. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2001). Poesi i trädgården, söndagen efter midsommae... : Mötet. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2001). Sagans fantastiska värld fascinerar : Sagoböcker. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2001). Är det så här i Postmodern-land?. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2000). 117 vittesmål om att lämna allt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2000). Bugning för Mäster. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2000). En enastående kväll på Spegeln : på plats. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2000). En riktigt bra årgång! : BS på fiskefärd i barn- och ungdomsboksfloden hösten 2000. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2000). En seglats, berättarfest och ljugargille : B S läser en rövarhistoria av Kjell Johansson. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2000). Från Sofies värld till Mayas. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2000). Först Harry Potter - sen bad. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2000). Guds finger och slumpens öppna hand : Mötet. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2000). Jersild gör en Blow up. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2000). Människan är vad maskinen inte alltid är. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2000). Många läsvärda och kritiska artiklar om skolan : Tidskrift. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2000). Pekpinnefri Ikea-katalog för skolorna. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2000). Runt berättelsens bord får alla plats : Tidskriften. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2000). Vem tar priset? : Augustpriset delas ut i dag. BS har tittat på kategorin Årets svenska barn- och ungdomsbok. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (2000). Årets tidskrift : Tidskriften. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Aktuellt tema : Berättelse som berör. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Amorina intet i rik romanhöst? : Debatt: Augustpriset. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Att vara elletr inte vara - det är frestelsen. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Cybervärlden tränger in i den vanliga världens skrymslen : Betraktelsen. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). En bok som kommer på beställning. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). En fin uppföljare. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). En sån hoper böcker! : Barnboken: Vettiga barnbokstips från vätten. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Folk utan allt från ingenstans. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). God kvalitet i höstens bokflod för unga. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Harry Potter var namnet. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). I ljuset av Stig Dagermans text. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Inte ett tecken vill jag vara utan : BS läser en ny Bengt Anderberg. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Kaos och ordning möts. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Kunskap inuti. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Köp inte grisen i säcken : Är detta något för framtiden? (Om CD-ROM). Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Lelle Lejon är här för att stanna. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Livet är bra lika oavsett var man bor. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Muntligt berättande. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Människans flod flyter inte alltid stilla : BS rekommenderar långsam läsart. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Naturvetenskap för nyfikna barn - och skolan. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). När råttor skriker och persilja pratar. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Om hur världen är och kan vara. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Poeter, palindrometr och livets sköra tråd : Betraktelse. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Say No More. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Vilken familj är min?. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Vår lösen, Halva världens litteratur och Ariel. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Översätta bibeln - en omöjlig konst. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Barndomslandskap att minnas och berätta. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Bergslagen som litterär miljö : Litteratur. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Böcker som väcker frågor om livet. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). En liten kommentar om vårt modersmål... : Debatt (med bl a Hans Rudsänger). Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). "...gott att leva är det..." sa tofsvipan. Högaktuellt. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Gåtfullt i Provence : Reseberättelsen. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Här finns förebilder!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Inte bara Bellman och en norsk : Räkna med Mullas bedrifter. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Link och Frodo - hjältar i sagor. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Lite gott och blandat. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Matematiska äventyr : CD-ROM. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Mycket lust och läsning väntar. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). OBS! Bara ett förslag : Debatt om litteratur för barn. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Och vi bara växer och växer... : Barnboken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Ord som väcker. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). PC Sisyfos i framtiden. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Snyggt och fullmatat : Tidskriften. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Tre gånger Hellsing : Snö i flingor syns på Haga. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Varelser vi knådat till av sagans lera. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Vi måste samtala!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Världsbokdagen den 23 april 1998: Boken slår ändå allt : Minnesvärt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). A propos en eventuell sammanhållen yrkesutbildning för lärare. U-bladet. S. 11-12. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Alltid någon där i Gaarders värld. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Artemis teater sitter som en smäck. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Barnboken I: Med fjärrkontroll på Skönheten : BS mitt i barnboksfloden. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Barnboken II: Se, sifferdjävulen kommer! : BS läser böcker för rätt säkra läsare. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Barnböcker för stora och små. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Bengt Söderhäll i en värld av nollor och ettor : Men om strömmen går då?. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Bengt Söderhäll på den trettonde Bokmässan : Fragment från en optimistisk vuxenlek...med hat trick för Gävle. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Berättardegen jäser. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). En hälsning till andra sidan : Minnesvärt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). En kväll med stackars Knut. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). En odräglig Alfons : Teater. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). En tredjedel i kvicksanden. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Ett knippe CD-ROM-titlar för barn : Hos Emil, barna Hedenhös och Pettsson. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). För alla som inte glömt sin ungdom : Boken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Globaliseringen ur kulturens perspektiv. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Gott för ande och lekamen : Mötet. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Gott och blandat för barnen. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Nu mötas öst och väst : Mötet. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). När det onda blir begripligt : Mästerligt och trösterikt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Raffinerat skvaller. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Samlad klokskap. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Samtal med Kjell Johansson : Bland de små och trasiga finns så mycket kärlek. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Spännande vandring i filosofins värld : CD-ROM. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Surfa på nätet: Djungeljakt eller gallerirunda? : Internet. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Tattare - ett ord : Ordet. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Tiden kan man inte göra något åt men hjärnan bestämmer man över själv : Bilden. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Tomtar på loftet. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1997). Världen är inte bara rund - den är kompakt : Media. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Barnböcker : Gula, galna bollar, giriga spindlar, Pippi på CD-ROM och lite kärlek. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Barnböcker i höstens elfte timme : Uti sagan är allt möjligt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Dermot Bolger möter Dublin på nytt sätt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Farligt och otäckt och...rätt mycket spännande!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Författare eller förfuskare?. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Kattresan till Camus: gränsen mellan att vara och att ha varit. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Litterärt lapptäcke utan snack. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Låt Nils Holgersson flyga igen! : BOKEN. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Mästerstycke i den goda amerikanska traditionen. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Några rader om Joel, en gosse på 50-talet : Aktuellt. Inför Augustpriset. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Prins och Pyssling. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Satsning på sagor och fakta : BS på fiskefärd i barnboksbäcken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). - Sen och sen och sen - När är det sen egentligen?. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Ska vi börja skoilan utan pekpinnar?. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Stor rikedom. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Stor sak med Mickels sagor. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Svenska röster om europeiska höstar : Barnens lekar mellan stunden och evigheten. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Uppkäftigt om den nya tekniken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1996). Vonnegut sade de roligare. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1995). De har gjort det igen. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1995). Det sköra spräcks, det oförutsägbara gör entré. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1995). Fantasiteknik. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1995). I skuggan av ett krig. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1995). Italienska berättelser i vardagen. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1995). Julklappsbytet. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1995). ...och Mocambique lyser upp i mörkret. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1995). Om maktspråk hit och dit : Tidskriften. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1995). Tankar i Tierp om en ombyggd Volvo : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). "Bortom samhället är du ingen" : Boken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). C J L Almqvist. Folket i Bild/Kulturfront. S. 38-38. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Ett barn drömmer om fred. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Gaarder bjuder på äventyr för tanken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Glimtar från barnbokens värld : BS läser för de unga. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Historisk för de yngre : Boken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Inte så inställsam. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). ...med tanke på att det var där det hände. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Monterroso höjer ögonbrynen. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Mänskligt och roligt/Underfundig och lite uppkäftig. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Nonsens och häxor. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Norlind - att återkomma till : Boken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Nyanserad bild av orienten. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Palm sätter på sig ekoglasögonen : Boken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Powys på jakt efter livskänslan : Boken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Sagor som gör världen tydligare. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Segerståhl nyper till i Fjärrskådarnas ljus : Boken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Svalkande skuggor. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Tryckfriheten måste erövras igen och igen och igen... : Boken: Kerstin Ekman ser exemplen Rushdie och Söderberg. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Två romaner förenar mer än skiljer åt : Boken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1994). Utsikt från en monter : Möten. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Affisch med budskap. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Allt är inte grönt på Irland. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Astrid Lindgren: ett författarskap i världsformat. Tidskriften Förr och nu. S. 52-54. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Charmerande om författaren själv : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). DeLillos - och de eviga frågorna : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Det lyser om "Skuggan" : Teater. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Då läser jag i alla fall : Inslaget. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). En bundis från förr.... Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). En läsvärd bok om vildtoringen Astrid. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). En oberättad saga om Mona Karlssons jul. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Ett dataspel i romanformat : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Fly till vatten och morgon. Tidskriften Provins. S. 24-26. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Mart håller stilen : Teater. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Naturen genom Emerson : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Nu tar TV-spelen över. Gefle Dagblad. [Mer information]
Périlleux, G. & Söderhäll, B. (1993). Om Dagerman från Sirius : sydlig hälsning på sjuttioårsdagen. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Se opp för Lilla Esop!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Slumpens källkod. Folket i Bild/Kulturfront. S. 38-39. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Standardverk om litteraturhistoria : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Ta klivet in i Sofies värld. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Träsnitt med riktigt hjärta : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Vad eliten läste : bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Visst nappar det! : BS fiskar i höstens barn- och ungdomsbokflod. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Ännu en av Espmarks buljongtärningar : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Belönat storverk : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Dagerman till tusen - i 86 minuter. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). En bukett klassiker : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). En lång och svår process : Bengt Söderhäll möter och läser William Kennedy. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). En skrämmande historia : Bok i dag: Bengt Pohjanens nya tränger in djupt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Ett litet mästerverk : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Eyvind Johnson ger perspektiv på vår tid : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Federico hittar sin egen person. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Från pöbel till tro : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Fyra nya ungdomsromaner. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Harry Martinsons revy om människan i tid och rum. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Ibland protesterar små barn... : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Ivar Lo på franska : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Många vuxna bör läsa Mankells ungdomsböcker. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Nog sagt, Lars Gustafsson!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Passionerat om de rädda : Kjell Johansson i ny aktuell roman. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Peers växande - med sagans kraft. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Peter Pohl stärker sin ställning. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Sent på jorden hos Fredrik Segerståhl. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Sista delen om familjen Phelan på Colonie Street : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Skrev de ord som måste skrivas : 10 norrlänningar. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Sprätten sitter inte längre på toaletten : BS frossar i årets barnböcker. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Stort mod spela Dagerman : Debatt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). TV-spel och svarta hål.... Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Ungdomsjournalistik en efterlängtad volym : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1992). Vem har inte känt sig som marionett?. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Barnboken fyller 400 år. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Berättande på frammarsch. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). "Bildningens väg" viktig text att läsa : Boken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Bli min biktfader, Lars Forssell!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Böcker för barn i barnbokens år. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Dagermans ord åter tillgängliga : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Det komiska skrattets allvar : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). En folksaga ska leva. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). En spännande debutant - men vad tusan gör lektörerna? : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Essäer om fria andar. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Ett sånt mod, vilken givmild gest! : Lars Forssell skriver om sina vänner. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). FOLKET I BILD lever den?. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Har Hamilton överlevt sig själv? : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Lysande om oss män. Och oerhört spännande : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Med sänkt blick gör han läsaren rik... och snart blir det kanske ett nobelpris för Tahar Ben Jelloun : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Men drömmarna då, där på bakgården? : Rappt och snitsigt av Bukowski. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). När slumpen rådar - eller när man läser utan att koma till dörren : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Omaka vänner/Finfint porträtt/Torn med tankar/Bitande satirisk/Knäppt och galet : Ettan: Svenska barnboken 400 år. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Protokoll med Dagerman. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Sjunde bandet en riktig pärla : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Tomten och Jultomten. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Vad har Tarzan och Bond gemensamt? : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Vi ska vara rädda om de namnlösa nätterna. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1991). Ändå räcker inte orden till... : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Dagerman i Belgien : nu ökar det europeiska trycket. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Det bästa ur barnboksfloden. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). "Efter muren" ett seriehäfte om Östeuropa. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). En bok som hjälper oss att genomskåda - analysera. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Handfast prosa mitt i livet : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Internationellt genombrott för Gesualdo Bufalino? : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Läsvärt om Englands industrialisering : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Mejeristen finner måhända sin hemort... : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). "Mellan de två slotten" rasande skickligt skriven : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Mexikanskt från nya världen : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Moms och mannamån FIB ingens husbonde : Debatt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Nya bra böcker från Afrika - tacka nobelpriset för det?. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Ojämn samling mest åt lyteshållet : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Rik berättelse av Mahfouz : Boken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Tänk att det krävs en fransman för att vi ska begripa detta! : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Underfundig Fridell : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Uppslagsverk med rättelser : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Vem är J.M.G. Le Clézio?. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Visst har England fått en ny författare av rang : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1990). Älvkarleby - Marseille tur och retur : evenemang kring Dagermans författarskap. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Adelskvinnans liv inget att sträva efter : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Arbetardikten ingalunda död : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Barnens egen topplista. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Dagermans dagsedlar tonsatta. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Dagermans "Ingen går fri" blir min första stora roll : Lennart Eriksson, son av Hedesunda. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Eco som sagoberättare ger alls inget eko. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). En bok för tonåringar. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). En bok som är en händelse!. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Fransk hyllning till Stig Dagerman. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). "Gogols ansikte" om skapande - och rädslan som bromsar : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Kulturarvssmycken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Kurt Salomonsson författare som försatt berg : I dag får han Ivar Lo-priset. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Mästerstycke om en mästare. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Ny avhandling om journalisten Dagerman : ...ett föredöme i klarhet och språk. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Sagorna bär sig själva : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Se till att utgivningen fortsätter. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Smärtsamt om spanskan : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Svenska berättare i utdöende. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Svenstedt - köttig och färgsprakande : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Vart leder forskningen. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1989). Vecka om Dagerman i Frankrike. Arbetaren. [Mer information]
Söderhäll, B. (1988). Barnbokens vecka. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1988). Isaksson - med nytt temperament : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1988). Läsglädje med Aridjis : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1988). Måleri med alla sinnen : Bok i dag. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1988). Ny publik för kända författare. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1988). Trygg tro på vers : Boken. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1988). Vrid vreden rätt : Debatt. Gefle Dagblad. [Mer information]
Söderhäll, B. (1987). Rudolf Broby-Johansen död. Arbetarbladet. [Mer information]
Söderhäll, B. (1984). När träet var dyrt hyvlades bilderna bort… : En öl med Billman. Arbetarbladet. [Mer information]
Söderhäll, B. (1977). Den gömda Billman-fresken i Gävle köptes till en vägg som inte finns. Arbetarbladet. [Mer information]

Övrigt

Söderhäll, B. (2018). Dagens sjording. 1 s. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2016). Je suis ta soeur et ton frère / Jag är din syster och jag är din bror. Mechelen, Belgien: [Mer information]
Söderhäll, B. (2015). Vi står på en bro : Dikt m a a terrordådet på Charlie Hebdo i Paris 7.1.15. Mittmedia: 1 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (2013). Prova att förstå med poesins hjälp : Det är en osedvanligt stilla och vacker kväll.. Gävle: Arbetarbladet AB. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Konst i Gysinge Wärdshusstallet : Trasmattan. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Konst i Gysinge Wärdshusstallet sommaren 2008 : I ögonvrån. [Mer information]
Söderhäll, B. (2008). Teckning 2008 : tankar om tecknande en kväll i januari vid Dalälvsbrinken på Mon i den kommun som intecknat namnet Älvkarleby. [Mer information]
Söderhäll, B. (2007). Konst i Gysinge. Länsmuseet Gävleborg. [Mer information]
Söderhäll, B. (2005). Snick och snack : en praktisk handbok om muntligt berättande. Stockholm: Liber. 192 s. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)