Böcker


Böcker

Söderhäll, B. (2013). Sjordingar från Dalälvens brink : Dikter i sju ord om värme och kyla, mörker och ljus. Spånga: Beijbom Books. 108 s. [Mer information]
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (red.) (2012). Inner Mindscape and Outer Landscape : Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum. Gävle/Söderhamn: ECECC. 130 s. Länk [Mer information]
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (red.) (2012). Inre och Yttre Landskap : Att införliva en kultur av företagsamhet och kreativitet i lärandet. Gävle: ECECC. 130 s. Länk [Mer information]
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (red.) (2012). Krajina cnitrní mysli a okolního sveta : Zavádeni podnikavosti a kreativity do výuky. Söderhamn/Dobrá Voda, Tjeckien: ECECC/EU. 122 s. Länk [Mer information]
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (red.) (2012). Panorama mentale interno e panorama esterno : Radicare una Cultura de Intraprendenza e Creatività nel piano formativo. Gävle: ECECC. 128 s. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2012). Réflexions sur le lac long/Speglingar i den långa sjön : Pour vous, et spécialement pour vous/Till dej och särskilt till dej. Spånga: Beijbom Books. 95 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (2011). Spegelbilder : Poetiska återspeglingar i fem delar: lento i dur och moll. Göteborg: Beijbom Books. 93 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (2011). Spegelblänk : Poetiska återspeglingar i fem delar: sordo i B-moll. Göteborg: Beijbom Books. 143 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (2011). Spegelskärvor : Poetiska återspeglingar i fem delar: saltando i C-dur. Göteborg: Beijbom Books. 96 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (2011). Spegelverk : Poetiska återspeglingar i fem delar: buffo i A-dur. Göteborg: Beijbom Books. 76 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (2011). Spegelvändor : Poetiska återspeglingar i fem delar: recitando i E-moll. Göteborg: Beijbom Books. 55 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Speglingar i den långa sjön. Göteborg: Beijbom Books. 163 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (red.) (2008). Stig Dagermanpriset 2008 till Jean-Marie Gustave Le Clézio : En dag om året. Skutskär: Stig Dagermansällskapet. 16 s. [Mer information]
Söderhäll, B. (red.) (1998). En dag om året : svenska författares texter till det svenska folkbiblioteket. Torsby: Heidruns förlag. 85 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Söderhäll, B. (2014). With a Little Help From My Friends : Is There a We? – Reflections on European Identity. Gibt es ein Wir? : Reflexionen zu einer europäischen Identität. Berlin/Münster/Wien/Zürich/London: LIT Verlag. S. 83-102. Länk [Mer information]
Söderhäll, B. (2010). Samhällsutveckling slår upp dörrarna. Torsten Billman: Bildmakaren. Värnamo: ABF Norra Halland, Kungsbacka. S. 212-229. [Mer information]
Söderhäll, B. (2009). Temaartiklar: Nobelpriset : Litteratur. Nationalencyklopedin 2008:33. Malmö: NE Nationalencyklopedin AB. S. 164-. [Mer information]
Söderhäll, B. (2006). Stigrikt land. Den ultimata flirten med Sandvikens kommun. Kungsgården: Rosenlöfs bok. S. 78-83. [Mer information]
Söderhäll, B. (2003). Efterord. Stig Dagerman i ögonblicksbilder : [trettionio texter och ett foto ur familjealbumet]. Skutskär: Stig Dagermansällskapet. [Mer information]
Söderhäll, B. (1999). Efterord. Om jag vore vatten : dikter av Ahmad Shamloo. Skutskär: Stig Dagermansällskapet. [Mer information]
Söderhäll, B. (1998). Dagerman reads the news . Stig Dagerman et l'Europe : perspectives analytiques et comparatives. Paris: Didier. S. 101-105. [Mer information]
Söderhäll, B. (1993). Efterord. Vårt behov av tröst är omättligt. Skutskär: Stig Dagermansällskapet. [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)