Björn Haglund

Universitetslektor, Didaktik
Docent i Barn- och ungdomsvetenskap

Avdelningen för utbildningsvetenskap
Akademin för utbildning och ekonomi

I min forskning har studierna främst riktats till fritidshem och då har jag främst använt mig av teorier som omfattat struktureringsteori, kritisk diskursanalys och barndomssociologi. Forskningen har även riktat sig till att undersöka policy, professioner och professionsteori.

Senaste publikationerna

Haglund, B. (2018) ”Men dom flesta har en liknande situation.” Ett narrativ om bristande personella resurser och omgivningens begränsade förväntningar. I Barn 2, s. 75-92.

Haglund, B. & Peterson, L. (2017). Why use board games in leisure-time centres? Prominent staff discourses and described subject positions when playing with children. In International Journal for Research on Extended Education, 5(2), 188-206.

Haglund, B. (2017). Fritidshemmets vardagspraktik - konstruktion och omkonstruktion av ett ständigt pågående arbete. In M. Rohlin (red.) Teori som praktik i fritidshemmet. Malmö: Gleerups Utbildning AB

Haglund, B. (2016). Fritidshemmets vardagspraktik i ett nytt diskursivt landskap. Educare 2016:1, 64-85.

 

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)