Forskningsområde

I min forskning har studierna främst riktats till fritidshem och då har jag främst använt mig av teorier som omfattat struktureringsteori, kritisk diskursanalys och barndomssociologi. Forskningen har även riktat sig till att undersöka policy, professioner och professionsteori.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-02-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)